Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

10.5.2016

Huutola: Hallitus on hankaloittanut kiky-neuvotteluita

 

SAK:n tervehdyksen Merimies-Unionin edustajakokoukseen toi keskusjärjestön hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola. Hän käsitteli puheenvuorossaan kilpailukykysopimuksen pohjalta käynnistyneitä liittoneuvotteluita.

Huutolan mukaan maan hallitus ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK lähtivät vaalien jälkeen yhdessä hakemaan uudistuksia tavalla, joka ei perustu aitoon kolmikantaan vaan kaksikantaan EK:n ja hallituksen kesken. 

-Ay-liikkeen ja erityisesti SAK:n sitkeä työ on johtanut siihen, että ainakin jossain määriin on palattu neuvottelupöytään, jossa tavoitteena on sopimus. Vaikka olemmekin nyt toisella tiellä, on tämä toinenkin tie kivetty hallituksen kovin aikomuksin. Ay-liike ei voi riistäytyä kokonaan irti maan hallituksen asettamista kahleista, jos se haluaa toimia vaikuttajana Suomessa. Ay-liikkeen on aina oltava kolmikannan osapuoli. Siksi sillä on vastuu sopimisesta myös vaikeina aikoina, mutta ei kuitenkaan minkälaisiin sopimuksiin tahansa, Huutola sanoi.

Huutola katsoo, että keskusjärjestöjen kesken aikaansaatu kilpailukyky- ja työllisyyssopimus hipoo rajaa. Siitä kertovat takkuilevasti käynnistyneet liittoneuvottelut.

-Maan hallitus on valitettavasti hankaloittanut neuvottelujen aikaansaamista tuomalla uusia heikennys- ja kuritusuhkauksia työttömille, joiden asemaa heikentämällä ei tehdä uusia työpaikkoja.

Matti Huutola toi esiin, että myös sopijaosapuolten ulkopuoliset tahot ovat vaarantaneet kilpailukykysopimuksen syntyä.

-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen lähti ensi töikseen esittämään ay-liikkeen tärkeintä edunvalvontaorganisaatiota – luottamusmiesjärjestelmää-  purettavaksi lailla ja näin murtamaan sopimusoikeutta ja yleissitovuutta. Pentikäinen rakentaisi työntekijäedustuksen työnantajien toivomalla tavalla, jossa tulisi oikeus sopia työehtosopimuksia huonommista työehdoista.

Huutola painotti luottamusmiesjärjestelmän tärkeyttä. Hän korosti, että luottamushenkilöt ovat osa ay-liikkeen edunvalvontajärjestelmää ja organisaatiota.

-Sanon suoraan sen, että älkää lähtekö kokeilemaan rajoja. Ay-liike on tarvittaessa valmis puolustamaan työntekijöiden oikeuksia sopia kovinkin ottein, Huutola jyrähti.