Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

24.2.2016

Kansalaisaloite: reilujen kuljetusten Eurooppa

Allekirjoita!

Euroopassa on käynnissä nimien keruu kansalaisaloitteeseen, jolla haetaan kuljetusalalle  reilua toimintaa ja työntekijöiden oikeuksien kunnioitusta.  

Kansalaisaloitteessa (Fair Tranport Europe) vaaditaan parannuksia lainsäädäntöön. Siihen sisältyy esityksiä, joilla varmistetaan terve kilpailu sekä liikennealan työntekijöiden yhdenmukainen kohtelu.

Allekirjoittajia tarvitaan miljoona. Suomen tavoite on vähintään 30 000 allekirjoitusta. Suomessa kuljetusalan ammattiliitot – myös Merimies-Unioni - kampanjoivat aloitteen puolesta.

Aloitteen voi allekirjoittaa verkossa. Ohjeet ja lisätiedot löytyvät eri kielillä, myös suomeksi ja ruotsiksi. Allekirjoittamiseen ei tarvita esimerkiksi pankkitunnuksia.

https://fairtransporteurope.eu

Aloite viedään EU-käsittelyyn

Nimien keräämisen käynnisti syyskuussa joukko eurooppalaisia kuljetusalan työntekijöitä. Heidän mielestään kaikkien kuljetusmuotojen työntekijät koko Euroopassa tarvitsevat nykyistä parempia ja reilumpia työehtoja ja työolosuhteita.

Jos tarvittavat miljoonaa allekirjoitusta saadaan koottua, aloite etenee Euroopan komission ja Euroopan parlamentin käsittelyyn.  Nimiä kerätään elokuun loppuun saakka.

- Toivomme, että EU-komissio näkee tämän kansalaisaloitteen mahdollisuutena tehdä todellisia parannuksia miljoonien eurooppalaisten kuljetustyöntekijöiden työoloihin, sanoo yksi kansalaisaloitteen alullepanijoista, Euroopan Kuljetustyöntekijäin liiton ETF:n puheenjohtaja Lars Lindgren.

Euroopassa työskentelee kuljetusaloilla noin 11 miljoonaa ihmistä. Monet heistä joutuvat tekemään työtään ala-arvoissa olosuhteissa vailla kunnollista työsuhdeturvaa.