M/s Finneco II: Maskinrum som i en sci fi-film

Finnlines tre nya hybridrorofartyg

2022 satte rederiet Finnlines tre nya hybridrorofartyg i Eco-serien i trafik. Fartygen seglar under finsk flagg och heter Finneco I, Finneco II och Finneco III.

EU strävar efter att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030. Internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt upp som mål att få ner utsläppen från den globala sjötrafiken till noll fram till 2050. Rederierna har 26 år på sig att nå målet. Det är kort tid när det gäller att utveckla fartygstekniken.

De enorma ackumulatorerna

Den svala luften strömmar mot ansiktet. Luften kyler de enorma ackumulatorerna som står på rad i maskinrummet på hybridrorofartyget M/s Finneco II. Ackumulatorerna är placerade inuti vita metallskåp som står på långa rader precis som på ett bibliotek. Mellan de höga skåpen löper korridorer. Ett kallt, klart ljus lyser upp hela rummet, som är tyst, nästintill ljudlöst. Synen som öppnar upp sig påminner om ett datacenter. Vi befinner oss däremot i maskinrummet på ett finskt fraktfartyg, Finneco II.

Förste maskinist Fretzly Tiangha vet att det långa raderna av accumulatorer orsakar förvåning och respekt.

Finnlines nybyggnationer har gjorts så miljöeffektiva som möjligt

I början av 2024 inledde EU utsläppshandel inom sjötrafik. Utsläppshandeln är inte en permanent, utan en tillfällig lösning för att dämpa klimatförändringarna. Klimatgärningarna inom sjötrafiken handlar om att gå över till renare och till och med utsläppsfria bränslen och utveckla nya tekniker.

Finnlines stöder omställningen till en grönare sjöfart och deltar i utvecklingen av sjötransporter med låga utsläpp. Rederiets nybyggnationer har gjorts så miljöeffektiva som möjligt.

Noll utsläpp i hamnarna med hjälp av fartygsackumulatorer

Östersjöns största fraktfartyg, Finneco I, Finneco II och Finneco III, har en ny teknik som tas i bruk, testas och utvecklas ytterligare. Därför finns det stora ackumulatorer i maskinrummet på Finneco II.

– Litiumjonackumulatorerna på Finneco II har en kapacitet på 5 MW. Ackumulatorerna laddas under sjöresan och används i hamnarna, vilket får ner utsläppen under hamnbesöken till noll.

Fartygsackumulatorerna har en ny teknik som besättningen måste lära sig för att kunna använda dem.

– Ackumulatorerna har fungerat bra hittills. Ackumulatortekniken är däremot ny och har flera säkerhetsaspekter. Ackumulatorrummet får inte bli varmt, utan kyls ner hela tiden. Speciellt under varma sommardagar är det viktigt att se till att temperature inte går upp.

Östersjöns miljövänligaste fraktfartyg

Konceptplaneringen av Finnlines nya hybridrorofartyg inleddes 2018. Målet var att bygga det mest miljövänliga fartyg som någonsin trafikerat på Östersjön. Finnlines hybridrorofartyg i Eco-klassen drivs med lågutsläppsbränsle. I hamnarna får man ner utsläppen till noll tack vare ackumulatorerna och de 600 kvm stora solpanelerna på fartygets däck.

Större fartygen är mer miljövänligare

Man har även gjort fartygen större för att göra dem mer miljövänliga och energieffektiva. På så sätt kan man transportera mer frakt under en sjöresa. Finnlines nya Finneco-fartyg har uppemot 40 procent större transportkapacitet än rederiets nuvarande flotta.

Den bästa uppfattningen av Finneco II:s skala får man i fartygets lastrum, som i början av mars var tom på grund av stuvarnas hamnstrejk. Finneco II och hennes systerfartyg är 238 meter långa och 34 meter breda. Fartygen har 5 800 filmeter och kan transportera cirka 400 trailrar per resa.

MAN-huvudmaskinerna

Huvudmaskinerna på II är av market MAN. Modellen är noga utvald för att uppnå en så låg bränsleförbrukning som möjligt.

– Fartyget har två huvudmaskiner med tvåtaktsmotor. En huvudmaskin producerar 12 780 kilowatt, så de två huvudmaskinerna har en sammanlagt effekt på uppemot 30 000 kilowatt. Antalet cylindrar är nio, förklarar maskinchefen Erkki Saar.

Tre generatorer producerar ström till fartyget. För att minska utsläppen har man installerat svaveltvättar i fartyget. Man återvinner även värmen.

Bild nere: Kompressorer från Silversteam Technologies har installerats i ett separate rum i fartygets köl. Kompressorerna är stora och intill dem går rör genom däcket för att skapa luftbubblor under kölen.

 

 

luftsmörjningssystemet minskar fartygets bränsleförbrukning

Fartygets skrov har optimerats, dvs. formgivits, och propellrarna har i sin tur ett Promas Lite-system, som gör att man kan förbättra energieffektiviteten.

– Något som är speciellt med detta fartyg är luftsmörjningssystemet. Det blåser in luftbubblor under fartygets köl för att minska fartygets friktion och hydrodynamiska motstånd. På så sätt kan man minska fartygets bränsleförbrukning.

På Youtube finns en fin animering där man ser och kan undersöka teknologin närmare: Air lubrication for shipping – Introducing the Silverstream

Lasthanteringen har blivit effektivare

Finneco-fartygen har flera akter- och innerramper och höjbara bildäck. Vissa områden på lastdäcken är särskilt avsedda för lastning av pappersrullar. Flera däck och innerramper påskyndar lastningen och lossningen. Samtidigt är fartygen är mycket flexibla, eftersom rorolasten kan ha en maxhöjd på hela sju meter tack vare det höjbara däcket.

God laganda är något man bygger upp

Finneco II:s besättning består av finländare, estländare och filippiner. Förste maskinmästare Fretzly Tiangha har arbetat på Östersjön sedan 2012 och har ganska bra koll på den finska själen.

– Finländarna är lugnare och ibland lite knorrande jämfört med de livliga filippinarna, säger Tiangha och berättar att han fungerar som kulturell tolk när det kommer ny filippinsk besättning.

Att lära sig och förstå den okomplicerade finska kulturen kan vara ett stort hopp in i det okända för en ny filippinsk sjöman. Förste maskinmästare Fretzly Tiangha har arbetat med finländare i mer än tio år och berättar att han hjälper sina filippinska kollegor med den interkulturella kommunikationen.

– Jag förklarar ofta för nya filippinare att de inte ska ta det personligt om en finländare är något fåordig i sina svar och Kanske lite tillbakadragen. Det är bara det finska sättet att kommunicera.

Att skapa en bra arbetsmiljö och uppmärksamma varje arbetstagare

Att skapa en bra arbetsmiljö och uppmärksamma varje arbetstagare, jämlikhet, lägger grunden för en fungerande arbetsgemenskap. I maskinrummet på Finneco II kan man ta på den goda sammanhållningen.

– Det är viktigt att alla mår bra på jobbet och att stämningen är bra. Man måste satsa på en god sammanhållning. Här i maskinrummet gör vi allt för att se till att vi har en bra och välfungerande laganda, berättar Tiangha.

I maskinrummet på Finneco II bevarar man den goda sammanhållningen genom att vara kamratlig, oavsett om sjömannen kommer från Finland, Estland eller Filippinerna.

– Det är viktigt att ta hänsyn till alla och vara öppen och artig mot andra. Jämlikhet och respekt för andra är en bra utgångspunkt för en bra arbetsgemenskap.

Kortspel vid två samlar maskinbesättningen

Man har underhållit fartygets maskin hela förmiddagen och kvitterat larm i maskinrummet när man testat systemen. Klockan närmar sig två på eftermiddagen och alla maskinmän som kan samlas. Sedan spelar man Uno. Kortspelet vid två på Finneco II är det bästa beviset på hur man bygger upp en bra arbetsgemenskap var som helst.

– En bra arbetsgemenskap är inte något som föds ur tomma intet, utan man måste jobba för det. Kortspelet erbjuder oss en paus från jobbet och ett sätt att pigga upp oss. Det är något som hela maskinbesättningen kan delta i och som stärker den ömsesidiga samhörigheten, förklarar förste maskinmästare Fretzly Tiangha klokt.

Filippinarna arbetar sex månader på fartyget och därför är det viktigt med ett bra arbetsklimat för att man ska orka. Finländare, estländare och filippinare samlas vid kaffebordet i maskinrummet för att spela kort.

– Röd sexa, och så luras vi inte. Det är inte en nia, ljuder skrattet.

Filippinarna är livligare och mer sällskapliga än finländarna, vilket kortspelet runt bordet visar. Men finländarna och estländarna kan också skämta – på sitt eget sätt.

– Här svarar jag med en utmaning: gul trea på bordet.

Glädjen och broderskapet svävar runt i maskinrummet på Finneco II. En äkta, varm stämning som inte går att köpa. Den måste skapas.