Risken för elbilsbrand på fartyget måste tas på allvar

Risken för elbilsbrand på fartyget måste tas på allvar

Däcksbesättningen på rederiet Finnlines M/s Finnmaid är orolig för elbilarna som man transporterar på fartyget.

– Det verkar som om man inte lyssnar på oss. Vi har lyft fram oron för att en elbil ska börja brinna på fartyget, vilket bara är en fråga om tid. En brand i en elbil är i praktiken mycket svår – till och med omöjlig – att släcka med dagens teknik och utrustning på ett fartyg. Gaserna som uppstår vid en elbilsbrand är mycket giftiga, t.o.m. mycket giftigare än vid en vanlig brand.

– Det känns som om ingen vill ta vår oro på allvar. Det verkar som om rederierna flyr frågan. De som anordnar brand- och räddningsutbildning inom sjöfarten eller myndigheterna kan inte heller säga hur man ska göra med elbilar.

Bilden nere: Däcksvaktman Karoliina Lehto (vänster), båtsman Kai Poikala, matros Jemina Lindqvist och matros Joni Karjalainen (höger) från M/s Finnmaid.

Elbilsbatteri brinner med 2000 grader

I land tar brandmännen som släckt batteribränder hjälp av en annan person för att i avskildhet ta av sig kläderna som de hade på sig när de släckte branden i ett elbilsbatteri.

Det visar hur giftiga gaserna är som sprider sig i luften och kläderna vid en brand i ett elbatteri.

– Vid en sådan brand sker det en urladdning av energi, plasma. Ett elbilsbatteri brinner med 2000 grader varma lågor och bränner i värsta fall hål i fartygets däck. Vi har fått ett täcke på fartyget som vi kan lägga på en elbil om den brinner. Det är inte enkelt att lägga ut täcket på en 2000 grader varm brinnande bil, för att inte tala om de giftiga gaserna. Det kan i praktiken vara omöjligt och man kan också undra om täcket hjälper till att släcka branden.

Elbilsbeståndet växer snabbt och rederierna tar ombord elbilar. Direktivet är att man inte får ta ombord defekta eller krockade elbilar.

– Men vem kan helt och hållet hålla koll på att en bil är i bra skick och att man aldrig krockat med den och att batteriet är okej? Elbilsbatterier återvinns i allt högre grad. Hur säkra är de återvunna elbatterierna i praktiken?

Säkerheten måste tryggas

Säkerheten för däcksbesättningen och den övriga besättningen samt passagerarna på fartyget måste tryggas. Om en elbil börjar brinna är det viktigt att kunna släcka den så snabbt som möjligt så att branden inte kan spridas.

– Tid och ett snabbt agerande är viktigast vid en elbilsbrand så att branden inte kan sprida sig till batteriet, för då sitter vi i klistret.

Däcksbesättningen på M/s Finnmaid är mest irriterad över att man inte tycks prata om risken för elbilsbränder och undviker ämnet i alla rederier.

– Ingen vet exakt hur man släcker en elbilsbrand, åtminstone inte på vattnet.

 

Elbilsbränder kommer att synas först om tio år

Besättningen har själv försökt komma på sätt för att göra det så säkert som möjligt att transportera elbilar på fartyg. Ett sätt vore att lasta elbilarna på ett och samma ställe på ett bestämt däck. För närvarande har Nordsjö hamn dock ingen separat fil för att lasta elbilar, och det återstår att se om hamnområdet räcker till det.

Elektrifieringen är dock här. Det importeras många begagnade elbilar från Tyskland till Finland, det ser besättningen då de transporterar dem i lasten till Finland.

– Elbilsbränder är ännu inte särskilt vanliga, utan kommer att synas först om tio år när de begagnade elbilarna blir gamla.

Bilde nere: Båtsman Timi Juola har varit fast anställd på Finnlines sedan 2011. Han började som båtsman i somras. Juola åker till jobbet på fartyget från Kouvola.

Däcksbesättningen på M/s Finnmaid har också funderat på om sjöfarten skulle kunna ta efter luftfartsbranschen när det gäller batterier.

– Inom luftfarten har man en egen transportcontainer för batterier. Ett flygplan som störtar tas alltid på större allvar och orsakar större rubriker än ett fartyg som sjunker. Inom luftfarten försöker man lösa utmaningarna, men inom sjöfarten är man helt tyst.