Sähköautot kuumentavat tunteita rahtilaivoilla

Sähköautopalon vaara laivalla on otettava vakavasti

Finnlines-varustamon M/s Finnmaidin kansimiehistön huolenaihe ovat sähköautot, joita aluksilla kuljetetaan.

– Vaikuttaa siltä, että ääntämme ei kuulla. Olemme nostaneet esiin huolen sähköauton paloriskistä laivalla, mikä on vain ajan kysymys. Sähköauton palo on käytännössä hyvin vaikeaa – jopa mahdotonta sammuttaa – nykytekniikalla ja välineistöllä laivalla. Sähköautopalosta purkautuvat kaasut ovat todella myrkyllisiä ja paljon myrkyllisempiä kuin normaalissa tulipalossa.

– Tuntuu siltä, että kukaan ei halua ottaa huoltamme vakavasti. Vaikuttaa siltä, että varustamot juoksevat asiaa pakoon. Merenkulun palo- ja pelastautumiskoulutusta järjestävät tahot tai viranomaisetkaan eivät osaa ohjeistaa sähköautojen kanssa.

Kuvassa alla: Kansivahtimies Karoliina Lehto (vas.), pursimies Kai Poikala, matruusi Jemina Lindqvist ja matruusi Joni Karjalainen (oik.) M/s Finnmaid-aluksella Vuosaaren satamassa.

Sähköauton akku palaa 2000 asteen liekillä. Kuka pystyy sammuttamaan?

Maissa palomiehet, jotka ovat sammuttaneet akkupaloja, riisuvat toisen henkilön avustuksella eristyksissä vaatteet, joissa ovat sammuttaneet sähköakkupalon. Tämä kertoo siitä, kuinka myrkyllisiä kaasuja sähköakun palossa leviää ilmaan ja vaatteisiin.

– Sähköakkupalossa purkautuu energiaa, plasmaa, ulos. Sähköauton akku palaa 2000 asteen liekillä ja polttaa pahimmillaan laivan kanteen reiän. Meille on annettu laivalla peite, jonka voi levittää sähköauton päälle, jos se palaa. Peitteen levittäminen 2000 asteisena palavavan auton päälle ei ole helppoa, päälle myrkylliset kaasut. Tehtävä voi olla käytännössä mahdoton ja hyvä kysymys myös on, auttaako peite sammuttamaan paloa.

Sähköautokanta kasvaa vauhdilla ja varustamot ottavat kyytiin sähköautoja. Ohjeistus kuuluu, että viallista tai kolaroitua sähköautoa ei saa ottaa kyytiin.

– Mutta kuka pystyy täysin valvomaan, että auto on kunnossa eikä sitä ole koskaan kolaroitu ja akku on kunnossa. Sähköautojen akkuja kierrätetään paljon ja bisnes kasvaa. Kuinka turvallisia kierrätetyt sähköakut ovat käytössä.

Video alla: Sähköautoja liikkuu laivoilla koko ajan. Tesla ajaa Vuosaaren satamassa laivasta ulos (viimeinen kuvassa näkyvä auto).

Taistelua aikaa vastaan

Laivoilla työskentelevien kansimiehistön ja muun miehistön sekä matkustajien turvallisuus huolettaa. Jos sähköauto syttyisi palamaan, tärkeää on päästä sammuttamaan sitä niin nopeasti kuin mahdollista, jotta palo ei pääse leviämään.

– Aika ja nopea toiminta on tärkeintä sähköautopalossa, ettei palo pääse leviämään akustoon asti, jolloin ollaan liemessä.

M/s Finnmaidin kansimiehistöä ärsyttää eniten se, että sähköautopalojen vaarasta ei tunnuta puhuvan ja aihetta vältellään kaikissa varustamoissa.

– Kukaan ei tarkalleen tiedä, miten sähköautopalo saadaan sammumaan: ei ainakaan vedellä.

Sähköautojen palot näkyvät 10 vuoden viiveellä

Miehistö on koittanut itsekin miettiä keinoja, joilla sähköautojen kuljetus aluksilla olisi mahdollisimman turvallista. Yksi keino olisi lastata sähköautot yhteen paikkaan määrätylle kannelle. Tällä hetkellä Vuosaaren satamassa ei ole kuitenkaan omaa kaistaa lastaamista varten sähköautoille, ja nähtäväksi jää riittääkö satama-alue siihen.

Sähköistyminen on kuitenkin täällä. Käytettyjä sähköautoja tuodaan paljon Saksasta Suomeen, sen miehistö näkee itse kun he niitä kyydissään Suomeen kuljettavat.

– Sähköautopalot eivät ole vielä tänä päivänä yleisiä, vaan näkyvät viiveellä vasta 10 vuoden päästä, kun käytetyt sähköautot käyvät vanhoiksi.

Kuvassa alla: Pursimies Timi Juola on työskennellyt Finnlinesilla vakituisena 2011 lähtien. Pursimiehen tehtävässä hän aloitti viime kesänä. Juola käy laivalla töissä Kouvolasta.

M/s Finnmaidin kansimiehistö on pohtinut myös, voisiko ilmailualalta ottaa mallia merenkulkuun akkujen kanssa.

– Ilmailussa akuille on oma kuskauskonttinsa. Lentokoneen tippumiseen suhtaudutaan paljon vakavammin, kun se aiheuttaa aina suuret otsikot kuin laivan uppoamiseen. Ilmailussa haasteet on ratkottava, mutta merenkulussa ollaan ihan hiljaa.