”Vi är inga nöjessjöfarare”

Politikerna spelar poker med finska sjömännens framtid

TEXT: JUHA GRANATH BILDER: PAULA MIKKONEN 

Oppositionspartierna Samlingspartiet och Kristdemokraterna presenterade en nedskärning av bemanningsstödet med drygt 75 miljoner euro i sin skuggbudget. Benämningen ”nöjessjöfart” som partierna används förfärar personalen på Viking Lines M/s Gabriella.

- Vi har precis de sjömanskunskaper och -färdigheter som behövs, försäkrar Perttu Nurmi, ordförande för Fartygens underhållningsarbetare.

Hovmästere Maria Stenström anser att i Finland en del politiker passagerarfartygens besättning som rena nöjesmakare och utgiftsposter.

– De tycks glömma att passagerarfartygen tar tusentals och åter tusentals betalande kunder till landet (t. ex. Helsingfors) och tryggar en inkomst för otaliga artister.

Av-teknikers morgon

Viking Lines M/s Gabriella ankommer Skatudden från Stockholm vid tio på morgonen. Samtidigt börjar fartygets AV-tekniker Perttu Nurmi sitt 10,5-timmarsskift. Dagens första uppgift är att följa tangokungen Kyösti Hietikko och hans orkester, som uppträtt på fartyget, i land.

AV-tekniker Nurmi delar upp sitt arbete i två delar. Hälften syns inte, hälften både syns och hörs.

- På dagen gör jag det arbete som inte syns. Jag underhåller utrustningen, går igenom mötesgruppernas frågor och behov samt svarar på och skickar e-post. På kvällen och natten mixar jag bandens musik och styr ljuset och ljudet på scenerna. Det ger upplevelser för både ögonen och öronen, säger Perttu Nurmi.

Trots att 52-åriga Perttu Nurmi har seglat på Viking Lines fartyg i tre årtionden är det ingen på de röda fartygen som känner till någon man vid namn Perttu Nurmi. Om man däremot frågar personalen eller t.o.m. passagerarna om Auvo med W kommer svaret med en gång med ett leende.

- Namnet kommer från land. När jag som ung man på 1980-talet var på en restaurang för att spela skivor fanns det två dörrvakter som var intresserade av litteratur. Den ena läste just då novellen Kuikka av Veikko Huovinen. I den fanns det en äventyrare vid namn Auvo Perttu. Namnet fastnade, minns Auwo.

Auwo kom till Viking Lines M/s Mariella och M/s Amorella för att spela skivor genom en programbyrå 1991. Yrkesskickligheten satt där den skulle, då den unge mannen hade vunnit flera priser i nationella DJ-tävlingar. Med tiden började arbetsbilden däremot förändras, eftersom det inte fanns någon AV-tekniker på Amorella.

- Med åren hade teknikens roll i nöjesproduktionerna vuxit. Jag gick så smått från att spinna skivor till att arbeta som AV-tekniker och fick fast anställning 1994. Det sista giget som DJ på fartyget gjorde jag strax före millennieskiftet, berättar Auwo.

Från Danny och Armi till den digitala världen

Under sin 30-åriga karriär har Auwo sett Finlands alla största underhållningsartister på estraden på sin arbetsplats. En uppgift som han minns väl var på M/s Sally Albatross, då Auwo fick styra ljusen med en följespot i Dannys och Armis legendariska fartygsshow.

- Det var en unik show. Förutom att Danny är en bra manusförfattare hade han också gjort anteckningar i sitt manus för teknikerna så att de kunde se exakt hur showen gick och vilka ändringar de skulle göra. Då var det lätt att vara tekniker, säger Auwo.

Enligt Auwo arbetade Danny hårt och förde med sig yrkesskicklighet och professionalitet till fartygsunderhållningen.

- Nuförtiden uppträder alla de främsta artisterna i Finland på fartyget. Så här på rak arm kommer jag på Matti och Teppo och Paula Koivuniemi. Det är svårt att säga vem som är bäst, men de som är duktiga är duktiga. Till exempel Finlanders och Souvarit är bland de främsta i sin genre.

Även om dåtidens stora stjärnor fortfarande uppträder på fartygens estrader är tekniken som scenshowen kräver modern. Auwo behöver inte längre använda en handspegel för att rikta ljusen mot artisterna på scenen, utan showen har gått från helt analog till digital.

- Arbetet har på sätt och vis blivit lättare. Nu behövs det inte lika många människor, men det digitala ställer också sina egna krav. Eftersom allt inte längre färdas längs en sladd måste man förstå data- och nätverkssidan och tusentals andra saker.

För Auwo är bevarandet av yrkeskunskaperna en ständigt pågående process.

- Det gör jag genom att läsa manualer och branschtidningar och genom att allt hålla mina smartare kollegor så nära som möjligt. Alla är bättre än någon annan på något. När man kommer ihåg det och erbjuder sina egna styrkor i gengäld flyter det på som det ska.

Programvärden Max Holm och programvärdinnan Linda Karlsson: ”Show Must Go On” – åtminstone till tre på morgonen.

Sjöman eller nöjesmakare

Auwos rike ligger på åttonde våningen på M/s Gabriella intill nattklubben Cafe Mari. Lokalen tjänar som verktygsbod, kafferum och samtalsrum för Sjömans-Unionens lilla fackavdelning Fartygens underhållningsarbetare.

- Vår avdelning med cirka 100 medlemmar är liten, men aktiv. Vi arbetar bl.a. som programvärdar och -värdinnor, DJ:s, AV-tekniker, lekledare och croupierer, säger avdelningens ordförande Perttu ”Auwo” Nurmi.

Auwos kaffebryggare går varm hela tiden, då samtalsämnet för dagen är passagerarfartygens bemanningsstöd som hotas av nedskärningar. Fartygets personal är bekymrade över oppositionspartierna Samlingspartiets och Kristdemokraternas planer på att skära ner bemanningsstödet med drygt 75 miljoner euro.

- Man måste komma ihåg att pengarna inte rör sig i bemanningsstödet. Rederiet redovisar visserligen förskottsinnehållningarna på arbetstagarens löner samt arbetspensions- och olycksförsäkringsavgifterna till staten, men staten återbetalar dem till rederiet, påminner ordförande Perttu ”Auwo” Nurmi.

2022 beviljade staten 75,8 miljoner euro i bemanningsstöd. Stödet är avsett att förbättra besättningskostnadernas konkurrensförmåga på fartyg under finsk flagg. Partierna som föreslår nedskärningen stämplar stödet som ett ineffektivt företagsstöd och mottagarna som nöjessjöfarare.

- Vi är människor inom nöjesbranschen som arbetar till sjöss. Vi har grundläggande sjömanskunskaper. Beroende på dag övar vi på att använda räddningsutrustning, utlösa rutschkanan på fartygets sida och evakuera. Vi har gått alla nödvändiga grundkurser.

- På mina tidigare fartyg arbetade jag i över 20 år i förstahjälpengrupper i situationer där sjukskötarnas händer inte längre räckte till. Det handlade om hjärtstopp, hjärninfarkter, benbrott och att lugna anhöriga. I sådana situationer var underhållningssidan rätt långt bort, fnyser Auwo.

Medlemmarna i Samlingspartiet har ett bra tillfälle att se ”nöjessjöfararna” i sitt rätta arbete eftersom partiet bokade hela Gabriella för sin valkryssning.

 

Vinkassan Jaanus Tallimäe har arbetat tio år på M/s Gabriella. Han trivs bra i sitt yrke. Det har varit mycket kunder från början av året. Speciellt olika grupper och företag har hittat till fartyget, berättar Tallimäe.

Under svensk flagg?

Budskapet från Viking Lines ledning är tydligt. Om nedskärningarna i bemanningsstödet förverkligas kommer bolagets fartyg under finsk flagg att överföras till svensk flagg. Det vore också ödet för Gabriella.

- Jag har aldrig seglat för en svensk arbetsgivare. För mig är inhemsk flagg inhemsk flagg. Under finsk flagg är det lättare att sköta bl.a. social- och hälsofrågor, och pensionsåldern är klart lägre, säger Auwo. 

Av Viking Lines fartyg är det bara Gabriella som trafikerar rutten Helsingfors–Åland–Stockholm. Förra året transporterade hon drygt en halv miljon passagerare.

- Om nedskärningarna förverkligas kommer sådana kryssningar under finsk flagg att upphöra. Frakten är det enda som skulle gå, och passagerarna skulle få nöja sig med ett kafé och en matplats. Skulle det gynna samhället om passagerarna skulle minska och en stor mängd personal skulle mista sina jobb? frågar Auwo.

Fartygsförtroenman Hannu Kumpulainen förstår inte varför oppositionspartierna Samlingspartiet och Kristdemokraterna presenterade en nedskärning av bemanningsstödet.

Dags att tänka på nytt

- Man måste komma ihåg att pengarna inte överförs i bemanningsstödet. Rederiet redovisar visserligen förskottsinnehållningarna på arbetstagarens löner samt arbetspensionsoch olycksförsäkringsavgifterna till staten, men staten återbetalar dem till rederiet, påminner fartygsförtroendeman Hannu Kumpulainen.

Världssituationen förändrades
 

Förra året transporterade Viking Line fem miljoner passagerare. Tillväxten jämfört med coronaåret 2021 är hela 114 procent. Purser Niklas Granrot arbetar alldeles intill Auwo och uppmanar politikerna att tänka över sina nedskärningsförslag.

- Politikerna bör titta på världsläget. Vi har precis återhämtat oss från pandemins restriktioner, medan bränslepriserna och inflationen stiger på grund av kriget i Ukraina och miljökraven blir allt hårdare. En nedskärning av bemanningsstödet skulle radera allt som man åstadkommit, säger Granrot.

En nedskärning i bemanningsstödet skulle försätta fartyg under finsk flagg i en tuff konkurrenssituation. I t.ex. Sverige och Danmark rapporterar rederierna visserligen besättningens förskottsinnehållningar till skattemyndigheten, men redovisar inte avgifterna till Skatteförvaltningen.

I Finland ser däremot en del politiker passagerarfartygens besättning som rena nöjesmakare och utgiftsposter. De tycks glömma att passagerarfartygen tar tusentals och åter tusentals betalande kunder till landet och tryggar en inkomst för otaliga artister.

- Om fartygen bara skulle transportera frakt skulle mängden turister i Helsingfors rasa. Flygturismen skulle inte åtgärda underskottet som skulle uppstå. Passagerartrafiken från Finland till Sverige och Estland är också mycket viktig internationellt sett, påminner Auwo.

 

 

Politikerna spelar poker med finska sjömännen arbetsplatser. "Kriget i Ukraina har förändrat säkerhetssituationen i Östersjön. Fartygen som seglar under finsk flagg och finska sjömännen hand om vårt lands försörjningsberedskap", croupiererna Pia Rehn och Tommy Kanerva säger.