Satama-alan osasto tutustui Naantalin satamaan ja piti samalla syyskokouksen

Satama-alan osasto piti Naantalissa loppuvuodesta 2022 syyskokouksen, jonka aikana tutustuttiin muutostöiden kourissa olevaan Naantalin satamaan. Naantalin satamaa esitteli satamavalvoja Poppo Heinonen. Seikkaperäisen satamakierroksen päätteeksi pidettiin satamavalvojien syyskokous Naantalin kylpylässä. Siinä riittikin asiaa, sillä kokous venyi aina iltayhdeksään. Kokouksessa ei jaariteltu turhia, mutta käytiin läpi kuulumisia Suomen eri satamista. Satamat ovat Suomen liikenteen solmukohtia.

- Satama-alan osasto tarjoaa hyvän yhteydenpidon ja ajatustenvaihdon foorumin eri satamien välillä. Satamavalvojien on hyvä tuntea muitakin satamia kuin omansa. Jokaisessa satamassa on omat toimintatapansa, paikalla olleet kokousedustajat toivat esiin. Kuvassa satama-alan osaston puheenjohtaja Tapio Ristimäki esittelee asiaa, Jorma Sipari Turun satamasta kuuntelee tarkkana.

- Ihmisiä on hyvä tiedottaa eri asioista. Voimme ottaa oppia toistemme kivistä kengissä ja toisinpäin. Hyviä toimintatapoja kannattaa aina kehittää laajemmalti. Satamavalvojat ovat toisilleen tärkeä tukiryhmä.