Naantali on Suomen huoltovarmuuskriittinen satama ja solmukohta

Naantalin satama on nykyisin yksi Suomen merkittävimmistä rahtiliikenteen satamista, jonka kautta on kulkenut parhaimmillaan vuosittain lähes yhdeksän miljoonaa tonnia tavaraa. Naantali kuuluu euroopanlaajuisen TEN-T-ydinverkon satamiin Suomessa ja Naantalia pidetään myös huoltovarmuuskriittisenä satamana. Ukrainan sodan kiristymisen seurauksena näkökulma on saanut yhä korostuneemman merkityksen.

Suomalaisen RABN-varustamon Suomen lipun alla purjehtiva M/s Nathalie Naantalin satamassa.

Naantalin satama syntyi luonnostaan syvän vesiväylän päähän. Mikä parasta, Naantalin satama pysyy talvella sulana suhteellisen pitkään. Naantalin sataman teollinen toiminta alkoi 1948 Valtion polttoainevarastosta, josta syntyi Neste Oy. Öljynjalostamon ja sataman toiminnan alkaessa 1957 käynnistyi varsinainen satamatoiminta.

Satama-alueella toimi jo ennen sataman varsinaista syntyä suurteollisuutta, joista osa on vielä tänäkin merkittäviä toimijoita. Naantalin satamassa seisoo törröttävät suuret viljasiilot, joissa on valtion viljavarastot (nykyisin Suomen Viljava). Entinen Imatran Voiman voimalaitos kulkee tänä päivänä puolestaan nimellä Turun Seudun Energiantuotanto ja Mobil Oil tunnetaan puolestaan Exxon Mobilina, jonka isot säiliöt ovat aivan satamaan johtavan tien kupeessa.

- Naantalin satamaan rakennettiin myös Stevenan uusi sementtisiilo, satamavalvoja Poppe Heinonen esittelee toiminnan laajentumista.