Matkustaja-alusten miehistötuki ei ole tuki, vaan se on palautusjärjestelmä

Miehistökustannusten palautusjärjestelmä Suomessa
 

Merenkulun miehistötuki on terminä harhaanjohtava, lainsäädäntöön elämään jäänyt nimitys, merenkulun työvoimakustannusten palautusjärjestelmästä. Käytännössä suomalaiset merimiehet ja varustamot rahoittavat merenkulun työvoimakustannustuen itse:

Yksinkertaisesti on kyse siitä, että varustamo tarjoaa aluksellaan työpaikan, josta merimiehet saavat palkan ja maksavat siitä verot sekä eläketurvamaksut kuten muutkin palkansaajat.

Useassa EU-maassa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, varustamoiden työvoimakustannuksia alennetaan ns. nettopalkkamallilla. Siinä varustamot ilmoittavat työntekijöidensä ennakkopidätykset Verohallinnolle, mutta eivät tilitä kyseisiä maksuja verottajalle.

Suomessa varustamo tilittää maksut eteenpäin valtiolle. Valtio palauttaa varustamoille takaisin:
- verot
- työnantajan osuuden merimieseläkevakuutusmaksuista ja
- tapaturmavakuutusmaksuista.​