NTF katsoo tulevaisuuteen

Pohjoismainen kuljetustyöntekijäin federaatio NTF

Maailma tulee muuttumaan seuraavan 20 vuoden aikana nopeammin kuin osaamme edes kuvitella. Ilmastonmuutos ja digitalisaatio vaikuttavat elämään - ja varsinkin työelämään.  Maailman väestö on jo yli 8 miljardia ja jatkaa kasvuaan. Uusi nuori z-sukupolvi on syntynyt maailmaan, jossa elektroniikkaa on kaikkialla. Heidän maailmankuvansa ja työtapansa ovat merkittävästi erilaiset kuin aiemmilla sukupolvilla. Ihmisiä on paljon, mutta kiinnostavatko perinteiset ammatit enää nuoria sukupolvia?

Kuvassa asiaa pohtivat oikealta AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko ja vasemmalla Merimies-Unionin asiantuntija Satu Silta.

Pohjoismainen kuljetustyöntekijäin federaatio NTF piti kongressin 23.-24.5.2023 Helsingissä, jossa käännettiin katse kohti tulevaisuutta. Kongressiin osallistuivat pohjoismaiset kuljetustyöntekijöiden ammattiliitot eri kuljetusaloilta. Myös Merimies-Unionin delegaatio oli kongressissa edustettuna.

Vasemmalta Merimies-Unionin asiantuntija Joachim Alatalo (valittiin kokouksessa NTF:n merijaoston varapuheenjohtajaksi), liittosihteeri Sannaleena Kallio ja Viking Linen pääluottamusmies Tero Palokoski.

Merimies-Unionin puheenjohtaja Kenneth Bondas toimii NTF:n varapuheenjohtajana ja puhui kongressissa (kuva alla).

Työntekijöiden työehtoihin ei ole olemassa "kunnossa ovat"-leimaa. Siksi tarvitaan ammattiliittoja

Kuljetusala ja logistiikka ovat kokonaisuus, jossa yksikään yksittäinen ala ei voi toimia ilman toista. Maailma on globaali ja tuotantoketjut pitkät. Tuotteen matka raaka-aineesta tehtaalle, tehtaalta logistiikkakeskukseen, sieltä kauppaan ja kaupasta kenties pakettipalveluna kuluttajalle on pitkä ja moniportainen.

Joskus raaka-aine laivataan jopa maapallon toiselle puolelle valmistettavaksi, jonka jälkeen se laivataan sataman kautta jälleen toiselle puolelle maapalloa. Usein kuluttajilla ei ole edes tietoa millaisen matkan tuote on kulkenut ennen kuin se päätyy kotiovelle.

Ekologisuudesta ja eettisyydestä puhutaan paljon, mutta tavallisen kuluttajan on hyvin vaikea olla selvillä ostamansa tuotteen "ehdoista". Tavaroille on olemassa erilaisia leimoja, mutta työntekijöiden työehtoihin ei ole olemassa minkäänlaista leimaa, josta asiakas - ja ennen kaikkea alalla oleva työntekijä - voisi varmistaa, että ne ovat kunnossa. Siksi tarvitaan ammattiliittoja.

Vain yhteistyöllä pärjäämme

Ainoa keino varmistaa, että kuljetusalan työntekijöiden työehdot ovat kunnossa on yhteistyö yli maan rajojen. Pohjoismainen kuljetustyöntekijäinfederaatio NTF, eli tutummin NTF, pitää säännöllisiä kokouksia, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja haasteita eri kuljetusaloilta. Tästä syystä pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Kuljetusalaa koskee myös paljon EU-tason ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja direktiivejä, joita pitää tarkastella sekä kehittää yhdessä.

ITF:n pääsihteeri Stephen Cotton kävi läpi puheessaan kuljetusalan globaaleja haasteita. Wolt ja Über ovat niistä räikeimpiä. Alustatalous ja työntekijöiden riisto on saatava kuriin.

NTF:n korkein elin on viiden vuoden välein kokoontuva kongressi, joka pidettiin 23.-24.5.2023 Helsingissä. Kongressi päättää muun muassa toiminnan suuntaviivoista.

NTF:n organisaatio

NTF on jaettu seitsemään pääjaostoon sekä yhteen naistoimikuntaan:

- siviili-ilmailu
- maanteiden tavaraliikenne (erillinen ympäristötyöryhmä)
- satamat
- rautatiet
- julkinen henkilöliikenne (erillinen taksityöryhmä)
- merenkulku ja kalastus
- huolinta ja varastot
- naistoimikunta

Päivittäistä työtä johtaa Tukholmassa sijaitseva sihteeristö.

Oikealla NTF:n pääsihteeri Anu Hietala ja Merimies-Unionin asiantuntija Satu Silta, joka toimi NTF:n kongressin puheenjohtajana.

Pohjoismaisilta kuljetustyöntekijöiden ammattiliitoilta täysi tuki Ukrainalle

Ukrainan merimiesliiton (MTWTU - Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine) puheenjohtaja Oleg Grygoriuk oli NTF:n Helsingin kongressin kunniavieras. Puheenjohtaja Grygoriuk kertoi Ukrainan sodasta ja liittonsa työstä sekä avustamisesta sodan jaloissa oleville ukrainalaisille sekä merimiehille. Ukrainan merimiesliitto on tarjonnut konkreettista apua, lääkärikäyntejä, koulutusta sekä kuljettanut sodan jaloista pois paikallisia.

Ukrainan merimiesliitto edustaa tänä päivänä yli 52 000 ukrainalaista merimiestä, jotka työskentelevät eri laivoilla ympäri maailman. Myös suomalaisilla laivoilla työskentelee joitakin ukrainalaisia merimiehiä.

- Autamme päivittäin merimiehiä Ukrainan sodan tuomien haasteiden kanssa, puheenjohtaja Oleg Grygoriuk kertoo.

(Grygoriukin tarkempi haastattelu julkaistaan sen valmistuttua myöhemmin Merimies-Unionin kotisivuilla.)

Ukrainan merimiesliiton puheenjohtaja Oleg Grygoriuk sanoi, että sodasta on haastavaa puhua, mutta tästä huolimatta hän jaksoi kertoa pohjoismaisten ammattiliittojen edustajille tilanteesta. Ukrainalainen mentaliteetti on koodattu myös merimiesteliiton puheenjohtajaan: periksi ei anneta - ja hymyäkin löytyy maailman kamalimmassa tilanteessa: sodassa.

Kongressiväki antoi seisten aplodit Ukrainan merimiesliiton puheenjohtajalle ja liikuttava hetki tallentui kaikkien mieliin. Ukrainan merimiesliiton puheenjohtaja otti nöyränä kiitokset vastaan ja oli liikuttunut kansansa sekä merimiesten saamasta tuesta pohjoismaisilta ammattiliitoilta.

 

On vain yksi vaihtoehto: Ukrainan on voitettava sota

On olemassa vain yksi vaihtoehto: ja se vaihtoehto on, että Ukrainan on voitettava sota.

- Meidän on pysäytettävä sota tai se leviää yhä laajemmalle, Ukrainan merimiesliitto (MTWTU) puheenjohtaja Oleg Grygoriuk totesi Merimies-lehdelle.

Jotta Ukraina pystyy taistelemaan Venäjän joukkoja vastaan, se tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Yhtä lailla kuin Mustameri, sijaitsee Itämeri suoraan Venäjän naapurissa ja Pietari Suomenlahden päässä. Suomalaiset - ja merimiehet varsinkin tietävät - että antamalla toisillemme täyden tuen pystymme kukistamaan pahan.

Kuvassa Merimies-Unionin puheenjohtaja Kenneth Bondas ja Ukrainan merimiesliiton (MTWTU) puheenjohtaja Oleg Grygoriuk.

Slava Ukraini!