EK och FFC måste återvända till förhandlingsbordet

Den största tjänsten för Finland

Finlands regering har bytts ut vart fjärde år: först hade vi Juha Sipiläs regering, därefter Sanna Marins vänsterregering och nu Petteri Orpos högerregering. Regeringarna svänger från kant till kant vart fjärde år och så gör även linjen enligt vilken man sköter det finska samhället.

Sjömans-Unionens förtroendemän Bea Ahlgren och Temmy Tuomela hälsar till centralorganisationen EK och FFC samt andra avtalsparter att den största tjänsten de kan göra Finland är att återvända till ett gemensamt förhandlingsbord.

– Motsättningarna och klyftan mellan människor växer. I svåra tider bör man sätta sig vid förhandlingsbordet igen och tillsammans hitta lösningar för att öka välfärden i Finland på lång sikt så att ingen hamnar utanför.

Inte riva upp och bryta ner, utan enas


I Finland har vi levt i svåra tider även tidigare, t.o.m. mycket tuffare tider än idag. Nu driver man med full fart igenom lagreformer som har omfattande konsekvenser. Varför?

– Genom att riva upp och bryta ner avtalssystemen förstör man bara saker och ting, när man istället borde förhandla om dem. Regeringen kan inte bara diktera saker och ting för landet uppifrån. Lagförslagen som man nu klubbar igenom med hög fart är inte genomtänkta eller övergripande, utan kan om de förverkligas konkretiseras på ett annat sätt än vad lagstiftarna har tänkt sig, konstaterar Ahlgren och Tuomela.

I det finska samhället har vi sedan vi blev självständiga tagit hand om de svagaste, men lagförslagen från den nuvarande regeringen flyttar över förmånerna och lättnaderna till de redan välmående och rika.

– Ändringarna i t.ex. arbetslöshetsskyddet uppmuntrar inte nödvändigtvis folk till att arbeta, utan kör ner dem ännu djupare i botten. De som får lida är korttidsarbetande, deltidsarbetande, ensamförsörjare och sjuka.

Bild nere: Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n mielenosoitus eduskuntatalon edessä 12.10.2023. Bild: Juha Pöyry/PAU

Den fåtaliga eliten gynnas, folket letar rabatterade produkter i butikerna

Högerregeringen motiverar sina omfattande nedskärningar med Finlands stora skuld.

– Alla länder tar lån. Statsskulden är en annan sak än den enskilda medborgarens skuld. Man ska så klart undvika en ansvarslös skuldsättning, men nu skär man ner helt besinningslöst. Nedskärningarna riktas framför allt till dem som har allra minst.

– Vinnarna är människor och företag som har pengar och kapital. Ett bra exempel på det är aktiesparkonton, där man i fortsättningen får spara 100 000 euro. Lagen har skrivits för att gynna en ytterst liten grupp människor. Samtidigt letar finländarna rödmärkta varor på butikshyllorna, sparar in på maten och sänker sin levnadsnivå och ber om förlängd betalningstid på sina räkningar eftersom de inte har pengar.

Arbetstagarna måste försvara sina rättigheter tillsammans

Högerregeringen föreslår radikala försämringar i arbetsförhållandena, arbetslöshetsskyddet och strejkrätten. Sjömans-Unionens förtroendemän Bea Ahlgren och Temmy Tuomela anser att arbetstagarna måste försvara sina rättigheter då regeringen ensidigt tänker driva igenom olika försämringar.

– Situationen är för närvarande ganska exceptionell till följd av den finska regeringens

agerande. Det är viktigt att människor och arbetstagare håller fast vid sina rättigheter nu när man försöker försämra dem, t.o.m. riva upp dem, säger förtroendemännen.

I svåra tider erbjuder fackförbundet och förtroendemannasystemet arbetstagarna stöd och trygghet.

– Förtroendemännen kan berätta på fartygen hur olika förändringar kan påverka.

Fackförbunden och avtalssystemet skapar stabilitet i landet


Det finska kollektivavtalssystemet, dvs. där arbetstagarna och arbetsgivarna sätter sig vid ett gemensamt bord, har uppstått genom flera årtionden. Avtalssystemet och fackförbunden har skapat stabilitet i landet, påminner förtroendemännen Bea Ahlgren och Temmy Tuomela.

– Förtroendemännen lyssnar lugnt och förhandlar och har också till uppgift att rätta till felaktig information. Fackförbundet och förtroendemannasystemet är snarare fredsbyggare på arbetsplatserna och hjälper till att få olika parter att sätta sig vid ett gemensamt bord.

– Vi behöver en gemensam grund och att återvända till förhandlingsbordet för att samordna situationen som vi gjorde på den gamla goda tiden.

Måste återvända till förhandlingsbordet

Ahlgren och Tuomela anser tydligt att en upprivning och nedbrytning av förhandlingssystemet inte hjälper någon på längre sikt, utan att det driver in landet i ett kaos som inte gynnar någon.

– Uppdelningen blir tydligare och klyftorna växer, säger förtroendemännen oroligt om situationen.

Det finska samhället bygger på ett avtalssystem. Vi har tagit oss igenom svåra tider genom att förhandla under ledning av centralorganisationerna.

– Det vore smart att ta en timeout och återvända till ett gemensamt förhandlingsbord. En mager överenskommelse är alltid bättre än en fet konflikt. Förutom nationalekonomin har Finland även stora utmaningar vid sina gränser och bör inte öka avstånden mellan de olika lägren i landet. Det är dags att dra åt samma håll och tillsammans enas om och sköta frågor som rör det finska folket, säger Bea Ahlgren och Temmy Tuomela med en hälsning till centralorganisationerna och landets regering.