Utön luotsiasema

Utössä ihminen on ajatustensa kanssa läsnä ja elää vahvasti hetkessä. Saarella elää ympäri vuoden 40 ihmistä ja karu luonto ja saarella eläminen vaatii ihmiseltä vahvan luonteen. Moni on tullut, mutta myös lähtenyt, sillä saarella on oltava toimelias ja keksiliäs elantonsa saadakseen, pärjätäkseen. Vaikka saari herättää matkailijassa runollisen sielun, saarilla eläjät ovat enemminkin karuja realisteja, selviytyjiä.

Utössä toimii myös luotsiasema, josta avustetaan kauppalaivoja ympäri vuoden. Utö sijaitsee aivan Saaristomeren eteläosassa ja on hyvin strateginen saari Suomen kannalta. Utön valmiuslinnake lakkautettiin vuonna 2005, mutta puolustusvoimilla on edelleen hallinnassaan kaksi aluetta.