Haluaako Kokoomus upottaa suomalaisen merenkulun?

5 000 suomalaista merimiestä joutuu kortistoon ja suomalaiset matkustaja- ja ropax-laivat ulosliputetaan, jos Kokoomuksen esittämät merenkulun menoleikkaukset toteutuvat.

Suomen tuonti ja vienti - kansalaisten ruokahuolto - on täysin merikuljetusten varassa. Hälyttävää olisi, jos kotimaahan ei enää tuotaisi tai vietäisi mitään tavaraa - edes elintarvikkeita, lääkkeitä tai öljyä tai teollisuuden raaka-aineita - Suomen lipun alla.

Suomalaiset matkustaja- ja ropax-laivat kuljettavat yli 60 prosenttia Suomen jokapäiväisistä päivittäistavarakuljetuksista. Näillä matkustaja-aluksilla työskentelee suuri osa suomalaisista 5 000 merimiehistä, jotka turvaavat Suomen meriliikenteen huoltovarmuutta.

Kokoomus nimittää 29.11.2022 julkaisemassaan vaihtoehtobudjetissa suomalaista matkustaja-alus- ja ropax-liikennettä halventavasti viihdemerenkuluksi ja esittää – 77,2 miljoonan euron menoleikkauksia miehistötukeen ja valtion osuuteen Merimieseläkekassan menoista -10 miljoonaa euroa, vaikka Suomen lipun alla purjehtivat matkustaja- ja ropax-alukset sekä niiden miehistöt kuljettavat joka päivä Suomeen yli puolet kaupoista ostamistamme päivittäistavaroista.

- Haluaako Kokoomus vaarantaa Suomen meriliikenteen huoltovarmuuden toiminnan ja laittaa jäljellä olevat 5 000 suomalaista merimiestä kortistoon, kun suomalaiset matkustaja-alukset ja ropax-laivat ulosliputetaan Kokoomuksen menoleikkausten seurauksena, Merimies-Unionin puheenjohtaja Kenneth Bondas pitää Kokoomuksen esitystä totaalisena suomalaisen merenkulun halventamisena, vaikka suomalaiset merimiehet ovat koko koronapandemian ajan turvanneet Suomen meriliikenteen huoltovarmuutta ja kuljettaneet maahamme tavaraa.