Suomalaiset merimiehet ja varustamot rahoittavat merenkulun työvoimakustannustuen itse

Haluaako Kokoomus upottaa suomalaisen merenkulun?

5 000 suomalaista merimiestä joutuu kortistoon ja suomalaiset matkustaja- ja ropax-laivat ulosliputetaan, jos Kokoomuksen esittämät merenkulun menoleikkaukset toteutuvat.

Suomen tuonti ja vienti - kansalaisten ruokahuolto - on täysin merikuljetusten varassa. Hälyttävää olisi, jos kotimaahan ei enää tuotaisi tai vietäisi mitään tavaraa - edes elintarvikkeita, lääkkeitä tai öljyä tai teollisuuden raaka-aineita - Suomen lipun alla.

Suomalaiset matkustaja- ja ropax-laivat kuljettavat yli 60 prosenttia Suomen jokapäiväisistä päivittäistavarakuljetuksista. Näillä matkustaja-aluksilla työskentelee suuri osa suomalaisista 5 000 merimiehistä, jotka turvaavat Suomen meriliikenteen huoltovarmuutta.

Kokoomus nimittää 29.11.2022 julkaisemassaan vaihtoehtobudjetissa suomalaista matkustaja-alus- ja ropax-liikennettä halventavasti viihdemerenkuluksi ja esittää – 77,2 miljoonan euron menoleikkauksia miehistötukeen ja valtion osuuteen Merimieseläkekassan menoista -10 miljoonaa euroa, vaikka Suomen lipun alla purjehtivat matkustaja- ja ropax-alukset sekä niiden miehistöt kuljettavat joka päivä Suomeen yli puolet kaupoista ostamistamme päivittäistavaroista.

- Haluaako Kokoomus vaarantaa Suomen meriliikenteen huoltovarmuuden toiminnan ja laittaa jäljellä olevat 5 000 suomalaista merimiestä kortistoon, kun suomalaiset matkustaja-alukset ja ropax-laivat ulosliputetaan Kokoomuksen menoleikkausten seurauksena, Merimies-Unionin puheenjohtaja Kenneth Bondas pitää Kokoomuksen esitystä totaalisena suomalaisen merenkulun halventamisena, vaikka suomalaiset merimiehet ovat koko koronapandemian ajan turvanneet Suomen meriliikenteen huoltovarmuutta ja kuljettaneet maahamme tavaraa.

Matkustaja- ja ropax-laivat kuljettavat yli 60 prosenttia Suomen päivittäistavaroista.

Matkustaja-alusten miehistötuki ei ole tuki, vaan se on palautusjärjestelmä

Miehistökustannusten palautusjärjestelmä Suomessa
 

Merenkulun miehistötuki on terminä harhaanjohtava, lainsäädäntöön elämään jäänyt nimitys, merenkulun työvoimakustannusten palautusjärjestelmästä. Käytännössä suomalaiset merimiehet ja varustamot rahoittavat merenkulun työvoimakustannustuen itse:

Yksinkertaisesti on kyse siitä, että varustamo tarjoaa aluksellaan työpaikan, josta merimiehet saavat palkan ja maksavat siitä verot sekä eläketurvamaksut kuten muutkin palkansaajat.

Useassa EU-maassa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, varustamoiden työvoimakustannuksia alennetaan ns. nettopalkkamallilla. Siinä varustamot ilmoittavat työntekijöidensä ennakkopidätykset Verohallinnolle, mutta eivät tilitä kyseisiä maksuja verottajalle.

Suomessa varustamo tilittää maksut eteenpäin valtiolle. Valtio palauttaa varustamoille takaisin:
- verot
- työnantajan osuuden merimieseläkevakuutusmaksuista ja
- tapaturmavakuutusmaksuista.​

Itämeren turvallisuustilanne heikentynyt: suomalaiset laivat sekä miehistöt tärkeämpiä kuin milloinkaan

Suomalaiset merimiehet ovat merenkulun ammattilaisia, joilla on alan ammatillinen- tai ammattikorkeakoulutus - ja taito sekä pätevyys purjehtia vaativissakin talvimerenkulun olosuhteissa. Nämä merimiehet turvaavat toisin sanoen myös Suomen merikuljetusten huoltovarmuutta, mikä ei ole itsestäänselvyys Itämeren turvallisuustilanteen käytyä yhä vaarallisemmaksi Ukrainan sodan seurauksena. Suomen lipun alla liikennöivät matkustaja- ja ropax-laivat takaavat rahtilaivojen rinnalla Suomen ulkomaankaupan Itämeren kautta, mikäli muu laivaliikenne hankaloituu tai estyy.

Suomen valtiolla on mahdollisuus ottaa hallintaansa poikkeusoloissa ainoastaan Suomen lipun alla purjehtivat alukset.

Suomi ei voi laskea merikuljetuksiaan ulkomaalaisten alusten ja ulkomaalaisten miehistön varaan

Mikäli tilanne Itämerellä eskaloituu, ulkomaan lipun alla purjehtivat alukset ja niiden miehistöt lähtevät pois 100 prosentin varmuudella Itämereltä. Näimme jo, mitä tapahtui merikuljetuksille Mustallamerellä, kun koko maailman viljakuljetukset tyrehtyivät meriliikenteen pysähdyttyä.

Mitä, jos vastaava tilanne tapahtuisi Itämerellä? Suomen valtiolla on mahdollisuus ottaa hallintaansa poikkeusoloissa ainoastaan Suomen lipun alla purjehtivat alukset, muttei ulkomaan lipun alla olevia aluksia. Suomen valtiolla ei ole siis minkäänlaista mahdollisuutta määrätä sotatilassa ulkomaisia aluksia ajamaan satamiinsa ja pyytää heitä kuljettamaan maahamme tavaraa.

Eckerö Linen M/s Finbo Cargo purjehtii Suomen lipun alla. Sen lisäksi Eckerö Linen M/s Finlandia kuljettaa rahtia Suomen ja Viron välillä Suomen lipun alla.

Huoltovarmuuskeskus: on tärkeää, että Suomen lipun alle on rekisteröity erityyppisiä aluksia

Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Jukka Etelävuori on korostanut, että matkustaja-alusten tuki johtuu kauppamerenkulun tukemisen tarpeesta, eikä matkailun tarpeista.

– On tärkeää, että Suomen lipun alle on rekisteröity erityyppisiä aluksia. Jos esimerkiksi Itämeri ei olisi kriisitilanteen takia käytettävissä, Pohjanlahden kautta voitaisiin matkustaja-autolautoilla kuljettaa edes osa ulkomaankaupan volyymista, toteaa Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Jukka Etelävuori.

Kuva alla: Wasalinen M/s Aurora Botnia kuljettaa rahtia ja matkustajia Merenkurkussa Vaasan ja Uumajan välillä.

Suomalaista tonnistoa ei ole varaa ulosliputtaa

Ainoa keino turvata Suomen merikuljetukset on pitää matkustaja-/ropax-alukset Suomen lipun alla ja niissä suomalaiset miehistöt, jotka kuljettavat tavarat Suomeen myös poikkeusolosuhteissa. Mikäli merenkulun tuet poistettaisiin, todennäköistä olisi, että koko suomalainen tonnisto – ei vain matkustaja-alukset, vaan myös esimerkiksi ropax-alukset – ulosliputettaisiin, jolloin lähestulkoon kaikki suomalaiset merityöpaikat katoaisivat.

Suomella ei ole varaa menettää tonnistoaan ja merenkulkijoitaan. Päinvastoin, heitä on saatava lisää, sillä suomalaisista merimiehistä on tällä hetkellä huutava pula.