Suomen tuonnista ja viennistä yli 90 prosenttia kuljetetaan meriteitse. Kauppalaivat tarvitsevat jäänmurtajan avustusta jäistä selvitäkseen. Tässä turkulaisen Meriaura-varustamon Suomen lipun alla purjehtiva M/s Eeva VG-laiva jäiden keskellä. Ukrainan sota on korostanut kotimaisen tonniston ja miehistön arvostusta entuudestaan. Suomen lippu ja kotimainen miehistö ovat merikuljetustemme varmin tae hädän hetkellä.