Koronapandemia ja Ukrainan sota herättivät sisävesikuljetukset uuteen kukoistukseen

Perämies Antti Matikainen (etualalla) on uittanut puuta Saimaalla yli 25 vuotta. Taustalla kansimies Tomi Hovilainen on työskennellyt tukkilautoilla kahdeksan -yhdeksän vuotta.

Koronapandemian myötä - ja päälle Ukrainan sota - sisävesikuljetukset elävät jälleen uutta nousukautta. Saimaa toimii tällä hetkellä merkittävänä väylänä teollisuuden kuljetuksille ja puuta uitetaan korsteenit punaisena. Teollisuudella ei ole suuria välivarastoja, vaan esimerkiksi uitto toimii varastona. Saimaalla puuta uittaa Uittopojat Oy. Hinaajan perässä voidaan uittaa esimerkiksi 300 rekkakuormallista puutavaraa kerralla! Saimaasta on muodostunut jälleen entistä merkityksellisempi väylä Suomen teollisuuden kuljetuksille. 

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.


Uusi tutkimus

Suomen ympäristökeskus teetti VTT:llä vuonna 2000 tutkimuksen Kymijoen saastuneiden sedimenttien käsittelymahdollisuuksista. Tutkimuksessa selvitettiin mm. saastuneiden sedimenttien ruoppauksesta, siirrosta ja käsittelystä aiheutuvia ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vanhempi tutkija Karoliina Koho muistuttaa, että jokiympäristö on dynaaminen. Virtaava vesi liikuttaa jatkuvasti pohjasedimenttiä ja partikkeleita, joihin epäpuhtaudet ovat sitoutuneet.