Oikeistohallituksen leikkauslistat on lakaistava yli laidan!

Painava syy

M/s Viking Gloryn hyttiemäntä, Lotta Rantanen, heiluttaa puuvartista luutaa vimmatusti M/s Viking Gloryn kannella.

- Näytämme hallitukselle luutaa! Orpo-Purran hallituksen aie heikentää työntekijöiden työehtoja ja sosiaaliturvaa pitäisi lakaista välittömästi yli laidan, Rantanen on suivaantunut oikeistohallituksen vimmasta ajaa läpi lakiuudistuksia, jotka pistävät köyhät ja sairaat polvilleen, vaikka Suomi on tähän saakka pitänyt huolta heikommistaan.

Ei enää. Oikeistohallituksen tavoitteena on luoda maahan 100 000 uutta työpaikkaa. Samaan aikaan porvarihallitus heikentää työntekijöiden työehtoja, kuten helpottaa esimerkiksi irtisanomista.

Kuva: Timo Keskisarja

- Työntekijän irtisanomiseen riittää hallituksen mielestä jatkossa ”asiallinen syy”. Mikä on tämä ”asiallinen syy”?

- Pelkoni on, että työntekijöitä – myös vakituisia – voidaan alkaa irtisanoa pelkällä pärstäkertoimelle, jos jostakusta halutaan päästä eroon, Rantanen on huolissaan tulevasta.

Työntekijöiden irtisanomisperusteen madaltaminen ei lisää työllisyyttä: se heikentää sitä. Työtön ei välttämättä saa heti uutta työtä, vaan joutuu työttömyyskortiston asiakkaaksi.

- Monilla aloilla, myös merillä, on työntekijöistä huutava pula. Eikö työnantajan pitäisi ottaa nyt kaikki keinot käyttöön, että he saavat alalle hyviä työntekijöitä ja ennen kaikkea pidettyä heistä kiinni, hyttiemännät painottavat.

Vikaeeraajat työttömyysturvan heikennysten uhrina

Orpo-Purran hallitusohjelman heikennykset työntekijän asemaan ja arkeen voidaan jakaa karkeasti neljään eri luokkaan: 1) työsuhteen muutoksiin, 2) työehtosopimuksiin ja luottamusmiehiin sekä yleissitovuuteen liittyviin muutoksiin, 3) lakko-oikeuden rajoittamiseen ja 4) työttömyysturvaa koskeviin leikkauksiin.

Työttömyysturvaa koskevat heikennykset ovat mittavia ja laaja-alaisia, joiden yhteisvaikutus yksittäisen ihmisen elämään saattaa olla todella suuri.

- Kukaan ei osaa vielä varmuudella edes tarkalleen laskea, miten leikkaukset vaikuttavat lopulta eri elämäntilanteissa oleviin, entinen ja nykyinen laivaluottamusmies tuumivat.

Merillä työttömyysturvaa koskevat heikennykset koskettavat erityisesti vikaeeraajia. Mika Tammela toimii vikaeeraajana M/s Viking Gloryn hyttiosastolla.

- Tämä on kolmas passini Glorylla, Tammela kertoo.

Tammela on sulautunut Gloryn työyhteisöön hyvin.

Merillä paljon vikaeeraajia, joihin työttömyysturvan leikkaukset osuvat

- Omaan elämäntilanteeseeni vikaeeraus on sopinut toistaiseksi hyvin, mutta nyt kun alkaa olla ikää enemmän, niin toki sitä jossain vaiheessa toivoisi saavansa hieman vakituisempaa työtä, Mika Tammela kertoo.

Tammela lähti merille 1998 ja on tehnyt töitä 20-25 eri laivalla.

Vuonna 2015 jäin meriltä muutamaksi vuodeksi pois, mutta palasin takaisin vuonna 2022, hän kertoo saaneensa voiton pitkäaikaisesta fyysisestä sairaudestaan, joka mahdollistaa työn teon.

Video alla: Mika Tammela (oik.) ja työparinsa Jim Rheiner Fajardo suursiivosivat miehistön hyttejä marraskuun lopussa M/s Viking Glorylla.

Ansiosidonnaisen leikkaus on naamioitu ”porrastukseksi”

Koska Tammela on vikaeeraaja, hänen on asioitava työttömyyskassan kanssa ansiosidonnaisen päivärahan osalta. Hallitus aikoo pidentää työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Ansiosidonnaisen päivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa siis pidennetään.

- Työssäoloehtoa koskevat heikennykset kohdistuvat erityisesti työuransa juuri aloittaneisiin sekä pätkätyötä tekeviin työntekijöihin. Niihin, jotka turvaa eniten tarvitsisivat, SAK:hon kuuluvat ammattiliitot ovat kritisoineet hallituksen toimia.

Ansiopäivärahalle on jatkossa siis hankalampi päästä. Tämän lisäksi hallitus leikkaa sen määrää. Ansiosidonnaista leikataan kahdeksan viikon jälkeen 20 prosenttia ja 34 viikon jälkeen 25 prosenttia.

- Hallitus on naamioitunut heikennyksen ansiosidonnaisen ”porrastamiseksi”, vaikka kyseessä on puhdas ansiosidonnaisen päivärahan määrän leikkaaminen, Tammela toteaa.

Ansiosidonnaista koskevat muutokset eivät ole vielä tässäkään – lähellekään. Työttömyyspäivärahan työssäoloehto euroistetaan. Euroistaminen tarkoittaa sitä, että työssäoloehdon perusteena eivät enää ole viikoittaiset työpäivät, vaan kuukauden aikana maksetut eurot eli palkka.

- Euroistaminen vaikuttaa etenkin keikka- ja osa-aikatyötä tekeviin, joiden ansiopäiväraha jää nykyistä pienemmäksi.

- Tuntuuhan se, Tammela joutuu vetämään remmiä jatkossa vielä kireämmälle, vaikka osa-aikatyöntekijänä hän on sopeutunut nuukaan elämään.

Sovitellun työttömyysturvan suojaosa poistetaan

Hallitus aikoo poistaa sovitellun työttömyysturvan suojaosan, mikä on suora leikkaus osa-aikaisen työntekijän työttömyysturvaan.

- Nykytila on se, että kun työtön tekee osa-aikaisia tai keikkatöitä, työttömyysetuus sovelletaan yhteen palkan kanssa. Palkassa on 300 euron suojaosa, jonka voi ansaita ilman vaikutusta työttömyysetuuden määrään.

Nyt hallitus aikoo poistaa tämän sovitellun työttömyysturvan suojaosan.

 -Olen laskenut jo etukäteen saavani käteen jatkossa arviolta 100-200 euroa ansiosidonnaista vähemmän, Mika Tammela kertoo.

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyyttä, mutta hätäisesti tehdyt leikkaukset saattavat toimia aivan päinvastaisesti: Sovitellun suojaosan poistaminen ei auta kokoaikatöiden tarjonnan lisääntymiseen. Sen sijaan se voi johtaa työttömien haluttomuuteen olla ottamatta lyhytkestoisia töitä vastaan ja kokoaikaiseen työttömyyteen, SAK:laiset liitot ovat varoittaneet maan hallitusta.

Nykyhallitus hankaloittaa jatkokouluttautumista

Merimiehet ovat luonteeltaan työorientoitunutta väkeä.

- Ihminen, joka hakee merille töihin ei kaihda fyysistä työtä, vaan nauttii siitä.

Merimies on erimies, jonka työpaikka on laivalla eikä maissa.

- Olemme oppineet työmme laivalla töitä tekemällä, merillä yli viisi vuotta työskennellyt Bea Ahglren toteaa omasta työurastaan.

Ahlgren toimii hyttiemäntänä. Häntä kiinnostaa myös itsensä kehittäminen ja koulutus, jos yhteiskunta tarjoaisi siihen mahdollisuudet.

- Nykyhallitus hankaloittaa jatkokouluttautumista. En voi itse tällä hetkellä ajatella ammattikorkeakouluun menoa, koska aikuisiällä rahat eivät riitä elämiseen pelkkänä opiskelijana, Ahlgren toteaa.

- Jos minulle ei myönnettäisi enää jatkossa merimieslääkärintodistusta, en saisi varmaan maista töitä, koska minulla ei ole ammattikorkeakoulusta. Minne sitten menisin?

- Rikkaisiin naimisiin, muut kehottavat.

Hirtehinen heitto sisältää ajankuvan nyky-Suomesta. Vast’ikään julkaistiin artikkeli, jossa nuorten naisten pääasiallinen tavoite oli päästä rikkaisiin naimisiin, eikä koulutus tai työnteko. Olemmeko ”Venäjän tiellä”, jossa miehet elättävät naisia ja naisen paikka on kotona? Ajatus kavahduttaa M/s Viking Gloryn hyttiemäntiä, jotka ovat sekä naisia että miehiä.

- Suomessa miehet ja naiset osallistuvat töihin ja rakentavat maatamme ja yhteiskuntaa, hyttärit ovat yhtä mieltä.

Suomalainen yhteiskunta perustuu tasa-arvoon. Suomalaiset merimiehet ovat vielä esimerkillisempi ammattikunta koko maallemme, koska merillä palkkaa maksetaan saman verran niin miehille kuin naisille tehtävänimikkeen perusteella. Palkka ei määräydy haarovälin, vaan tehtävän mukaan.

Aikuisopintotuki mahdollistaa opinnot aikuisiällä

Hyttiemäntä Liisa Plathin on tehnyt vikaeerauksia M/s Viking Glorylla kolmen kuukauden ajan.

- Teen keikkaa pääsääntöisesti viikonloppuisin, eli torstaista maanantaihin tai perjantaista maanantaihin, kertoo.

Plathin opiskelee hius- ja kauneudenhoitoalaa. Hän on aikuisopiskelija.

- Olen pystynyt opiskelemaan aikuisopintotuen avulla, jolloin saa tienata kuukaudessa noin 400 euroa.

Hallitus aikoo lakkauttaa aikuiskoulutustuen tällä haavaa 1.8.2024. Sen lisäksi hallitus lopettaa vuorotteluvapaajärjestelmän.

- Ihmettelen suuresti, miten alanvaihtajat ja esimerkiksi perheelliset pystyvät jatkossa vaihtamaan ammattia, kun aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan, Plathin huokailee.

- Heikennyksiä tulee samaan aikaan myös asumistukeen, mikä vaikuttaa monien aikuisopiskelijoiden talouteen, hän tietää.