Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

12.12.2019

Tiedote jäsenistölle 12.12.2019: Lakkoavustusten maksaminen ja vapaapäivien vähentäminen

Jäsenistölle osoitetussa lakkoavustusohjeessa on mainittu, että avustus pyritään maksamaan jäsenelle kahden viikon kuluessa siitä, kun Merimies-Unioni on vastaanottanut hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet ja muun selvityksen. Joulun pyhäpäivien ja uuden vuoden takia maksusuoritukset tulevat viivästymään ilmoitetusta.  

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimuksen soveltamisalalla joiltakin lakossa olleilta työntekijöiltä on vähennetty vapaapäiviä. Koska matkustaja-alussopimuksen vuorottelu ei perustu ansaintaperiaatteeseen, on vähentäminen vastoin työehtosopimuksen määräyksiä. Vapaapäivävähennysten korjaamisesta neuvotellaan työnantajatahon kanssa.

Työtaisteluavustus ja sen hakeminen