Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Farledsskötselavdelningen 012

 

Farledsskötselavdelningen är en av Sjömans-Unionens riksomfattande medlemsorganisationer. Des verksamhet baserar sig på intressebevakningen. Avdelningen har 80 medlemmar.

Avdelningens medlemmar arbetar huvudsakligen inom farledsskötseln och -underhållet, som farledsmästare och farledsskötare, vid kusten och på de inre vattenvägarna.  

Avdelningen grundades år 1988. Ursprungligen hette den tjänstemanna-avdelningen och hade först ungefär 40 medlemmar. Namnet ändrades 1998.

Medlemmarna säkrar en trygg och smidig vattentrafik

Medlemmarnas arbetsuppgifter är att säkerställa fartygs- samt den övriga sjötrafikens säkerhet inom hela Finlands sjöfarledsnätverk.

I de grundläggande tjänsterna i farledsskötseln och -underhållet ingår skötsel och underhåll av farledernas fasta och flytande säkerhetsanordningar. Till de grundläggande tjänsterna kan fogas anläggande av säkerhetsanordningar och uppsättning av förbuds- och begränsningsmärken samt kabeltavlor.

Allt som allt finns det i Finland ca 19 900 km sådana allmänna farleder som är utmärkta på sjökorten. Trafikverket underhåller sammanlagt ca 16 200 km av dessa farleder. Kommunerna och privata företag tar hand om de andra farlederna.

Antalet säkerhetsanordningar (bl.a. fyrar, bojar, prickar och ensmärken) uppgår till drygt 34 300. Trafikverket sköter ca två tredjedelar dvs. 25 600 säkerhetsanordningar för sjöfarten.

Vid kusten pågår verksamheten året om, men vid insjöarna är det ett uppehåll mellan januari och början av april. Orsaken till uppehållet är underhållsarbete i Saimens kanal samt isläget.

På grund av de långa avstånden sammanträder avdelningens medlemmar på årsmötet. I samband med detta anordnar man ofta även rekreationer.

Styrelse 2015-2017
ordförande Hemmo Mutka
sekreterare Bengt Alborg
medlemmar Arto Kiiski
  Reijo Nikkanen
  Jukka-Pekka Sintonen
suppleanter Juha Kuronen
  Esa Taralainen
 Kontaktuppgifter

Ordförande Hemmo Mutka
tel. 040 7212799
hemmo.mutka(at) meritaito.fi

Sekreterare Bengt Alborg
tel. 041 5069442