Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst

GOD JUL O ETT BÄTTRE NYTT ÅR tillönskas alla sjömän/kvinnor både tills sjöss o på land!

Toivoo,

- Ålands avdelningen