Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Kuljetusalan työttömyyskassa tiedottaa: Usein kysytyt kysymykset 2021

Kuljetusalan Työttömyyskassan puhelinpalvelussa vastaanotetaan päivittäin runsaasti päivärahan hakemiseen liittyviä kysymyksiä jäseniltämme. Olemme huomanneet, että jäseniämme askarruttaa usein samankaltaiset aiheet. Tähän juttuun on koottu muutamia usein toistuvia kysymyksiä.

Oletko pohtinut sovitellun päivärahan hakemista, päivärahan hakemista lomautettuna tai päivärahan perustepalkan uudelleen laskentaa? Näihin kysymyksiin, ja muutamaan muuhunkin, löydät vastauksen alta.

Minut on osa-aikaistettu ja haluaisin hakea soviteltua päivärahaa. Onko minulla oikeus soviteltuun päivärahaan?

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa osittain työllistyvälle tai enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta. Työn tulee olla osa-aikaista työnantajan aloitteesta ja työajan valvottavissa. Sovitellun päivärahan maksaminen edellyttää, että työsopimuksen mukainen työaika on enintään 80 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tämän lisäksi kassa tarkastaa hakujaksokohtaisesti, että jakson aikana maksetut työtunnit eivät ylitä tätä 80 % enimmäistyöaikarajaa.

Mitä tarkoittaa, että työttömyyskassa huomioi työtulot maksuperusteisesti?

Maksuperusteisella sovittelulla tarkoitetaan sitä, että työttömyyskassa huomioi päivärahaa vähentävänä ne osa-aikatyön tulot, jotka on maksettu hakujakson aikana. 

Esimerkki. Päivärahaa haetaan ajalta 1.-31.5.2021. Työttömyyskassa tarvitsee hakemuksen käsittelyä varten palkkalaskelmat, joissa palkanmaksupäivä osuu toukokuun ajalle.

Olen kokonaan lomautettu ja olen saanut toiselle työantajalle osa-aikatyön lomautusajalle. Mitä minun tulee tehdä?

Voit jatkaa päivärahan hakemista kassalta, mikäli osa-aikatyössä työsopimuksen mukainen työaika ei ylitä 80 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työttömyyskassa tulee maksamaan sinulle jatkossa soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan joko neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa, joten täytä hakemukset palkanmaksujaksoa vastaavassa rytmissä.

Osa-aikatyötä tekevä merkitsee hakemukseen jokaisen päivän kohdalle, onko ollut lomautettu vai työssä. Työpäiville merkitään lisäksi työtunnit. Työttömyyskassa vertaa hakemukseen kirjaamiasi tunteja sinulle maksettuihin tunteihin, joten tuntien tulee täsmätä. Hakemukseen on myös hyvä merkitä työantajana nimi, jolle työ on tehty.

Työn alkaessa toimita kassalle kopio osa-aikatyön työsopimuksesta. Lisäksi toimita kassalle aina myös kopio palkkalaskelmasta työtuntien tarkastamista varten.

Olen kokonaan lomautettu matkustaja-alukselta ja työnantaja kutsuu minut viikon ajaksi takaisin töihin, kuinka toimin?

Täytä kassalle hakemus normaalia kalenterikuukauden hakujaksoa noudattaen. Mikäli hakemasi kalenterikuukausi päättyy keskelle viikkoa, hakemus täytetään aina sunnuntaihin asti. Merkitse hakemukseen lomautuspäivät, työpäivät ja vastikevapaapäivät. Lisäksi toimita kassalle kopio hakujaksoa vastaavasta palkkalaskelmasta sekä lomautuksen keskeyttämisilmoituksesta.

Esimerkki. Haet päivärahaa ajalle 1.-30.6.2021 ja työantaja kutsuu sinut työhön 11.-17.6.2021. Täytä hakemus ajalle 1.6.-4.7.2021 ja liitä mukaan kesäkuun palkkalaskelma sekä lomautuksen keskeytysilmoitus ajalle 11.-17.6.2021.

Olen työskennellyt Ruotsin lipun alla purjehtivassa laivassa ja nyt minut on lomautettu/irtisanottu, miten toimin?

Kun olet työskennellyt Ruotsin lipun alla purjehtivassa laivassa, on sinun täytynyt vakuuttaa itsesi ruotsalaisessa työttömyyskassassa. Jos asuinmaasi on Ruotsi, maksaa Ruotsin työttömyyskassa sinun päivärahasi. Jos asunmaasi on Suomi, riippuu työttömyysetuuden maksaja siitä, oletko lomautettuna vai onko sinut irtisanottu:

Jos sinut on lomautettu, hae päivärahaa Ruotsin työttömyyskassasta (SEKO).

Jos sinut on irtisanottu, on sinulla oikeus saada työttömyyspäivärahaa Suomesta. Tällöin sinun tulee liittyä Kuljetusalan Työttömyyskassaan. Lähetä liittymislomake Merimies-Unioniin ja mainitse siinä yhteydessä, että olet siirtymässä SEKO:sta suomalaiseen kassaan irtisanomisen johdosta.

Olen ollut työtön ja hakenut päivärahaa työttömyyskassalta. Sain kesäksi määräaikaisen kokoaikatyön. Miten toimin nyt ja entä syksyllä, jos työsuhdetta ei jatketakaan?

Työttömyyskassa maksaa sinulle normaalisti päivärahan työsuhteen alkamiseen saakka. Voit lähettää hakemuksen kassalle heti työttömyyden päättyessä. Sinun ei tarvitse odottaa, että hakujaksosi kuluu loppuun, koska päivärahaoikeutta kokoaikatyön ajalta ei ole. Ilmoita työn vastaanottamisesta TE-toimistoon ja toimita työttömyyskassalle kopio kokoaikatyön työsopimuksesta.

Jos työ ei jatkukaan määräajan päätyttyä, voit palata ansiopäivärahan hakijaksi työttömyyskassalle. Muista silloin huolehtia, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa heti ensimmäisestä työttömästä päivästä lähtien.

Voit täyttää ja lähettää hakemuksen työttömyyskassalle oltuasi kaksi viikkoa työttömänä. Päivärahaa ei voi hakea etukäteen. Liitä hakemukseen palkkatodistus ja palvelusaikatodistus.

Olen osa-aikatyötä tekevä 60-vuotias. Päivärahani on laskettu kokoaikatyön tulojen perusteella. Kun työssäoloehtoni täyttyy, lasketaanko päivärahani uudelleen?

58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Päivärahaa ei määritellä uudelleen, mikäli päivärahan taso laskisi.

Jäin työttömäksi. Tuleeko minulle uusi omavastuuaika?

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa, jos sitä ei ole aiemmin asetettu tai edellisestä omavastuuajan asettamisesta on yli vuosi aikaa.

Tuleeko työttömyyskassalle toimittaa verokortti?

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti jäsentensä verotiedot suorasiirtona verottajalta. Verotiedot koskevat palkkaa ja verottajan ohjeen mukaisesti ansiopäivärahaa maksettaessa ennakonpidätys on aina vähintään 25 % palkan verokorttia käytettäessä. Mikäli haluat muuttaa veroprosenttiasi, toimita kassalle erikseen etuutta varten tarkoitettu muutosverokortti. Huomaathan, että kassa ei voi käyttää merityötä varten tarkoitettua verokorttia.