Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Ställ upp som kandidat!

Är du intresserad av Sjömans-Unionens verksamhet? Sjömans-Unionens kongress erbjuder alla medlemmar som är intresserade goda möjligheter att påverka och besluta om riktlinjerna för förbundets framtid. Kongressen väljer också fullmäktige och styrelseledamöter.

Kandidatnominering 2.10.-15.11.2023

Kandidater till kongressvalet nomineras på möten som ska anordnas i medlemsföreningarna (på fackavdelningarna) och på kandidatnomineringsmöte som skall hållas på fartygen och på arbetsplatserna den 2.10.-15.11.2023.

Fackavdelningens styrelse kallar till medlemsföreningens kandidatnomineringsmöte. Förtroendemannen kallar till kandidatnomineringsmöte som skall hållas på fartygen och på  arbetsplatserna.

Kandidatnomineringen kräver ett skriftligt medgivande från vederbörande. Protokollet samt kandidaternas samtyckesblanketter skall sändas till Unionens kontor i Helsingfors i så god tid att de är framme senast den 29.11.2023 kl. 16.00.

Fackavdelningarna överlämnar kandidatförteckningar (och nödvändiga document) till Unionens styrelse, som fastställer dem den 12.12.2023.