Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Representanter

Klicka på bilden nedan och bekanta dig med representanterna (PDF).
Representantlistorna publiceras i tidningen Sjömannen 1/2020, som delas ut 7.2.2020.


Sjömans-Unionens medlemmar har inför valet delats in valkretsar efter fackavdelning och kollektivavtalsområde. Varje fackavdelning utgör en egen valkrets. Varje röstberättigad medlem får endast rösta på en kandidat i sin valkrets. Vilken valkrets en röstberättigad medlem tillhör beror på dennes situation den 1.4.2019.


En valkrets kandidater anges i respektive valkrets kandidatförteckning. I valkretsar/block där det inte finns fler kandidater än antalet
representanter som skall väljas i valkretsen/blocket genomförs inget val, utan de som har utsetts till kandidater anses ha valts till representanter.