Suomen Merimiesunioni logo
Näytä alasivut

Kongress 2020


SJÖMANS-UNIONS KONGRESS

RÖSTNINGSTID 20.1.-16.3.2020
 

Omröstningsmaterialet postas hem till dig!

Alla voit tutustua ehdokkaisiin alla olevista linkeistä.
Esittelyt ilmestyvät Merimies-lehdessä 1/2020, joka on kotiposteissa 7.2.2020.

Representanter (PDF)
Representanter (per sida)

 

Valet av kongressrepresentant inleds den 20.1.2020 och upphör såtillvida att returkuvertet skall vara oss tillhanda senast den 16.3.2020.


Sjömans-Unionens medlemmar har inför valet delats in valkretsar efter fackavdelning och kollektivavtalsområde. Varje fackavdelning utgör en egen valkrets. Varje röstberättigad medlem får endast rösta på en kandidat i sin valkrets. Vilken valkrets en röstberättigad medlem tillhör beror på dennes situation den 1.4.2019.


En valkrets kandidater anges i respektive valkrets kandidatförteckning. I valkretsar/block där det inte finns fler kandidater än antalet
representanter som skall väljas i valkretsen/blocket genomförs inget val, utan de som har utsetts till kandidater anses ha valts till representanter.