Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

12.12.2019

Meddelande till medlemmarna 12.12.2019: Utbetalning av strejkbidrag samt minskning av lediga dagar


I anvisningarna om strejkbidraget, har vi nämnt att vi eftersträvar till att bidraget skall utbetalas till medlemmen inom två veckor från den dag då Sjömans-Unionen emottagit ansökningen samt tillhörande bilagor och övrig utredning. På grund av julhelgen och nyåret kommer utbetalningarna att försenas.

Det har gjorts avdrag av lediga dagar för en del av de arbetstagare som arbetar inom tillämpningsområdet av Utrikesfartens passagerarfartygsavtal. Eftersom passagerarfartygsavtalets avlösning inte baserar sig på införtjäning, strider minskningen av de lediga dagarna emot bestämmelser i kollektivavtalet. Vi kommer att förhandla med arbetsgivaren angående korrigeringen för de minskade lediga dagarna som gjorts.

Strejkbidrag och ansökan