Vaarallisilla vesillä

Kirjailija voi luoda romaaniinsa oman mielikuvitusmaailman, mutta elävässä elämässä arki on toisinaan karu. Risto Isomäki on kansalaisaktivistina torjunut ilmastonmuutosta ja suojellut meriä jo vuosikymmeniä. Entisten huolien rinnalle on noussut yksi uusi, syvänmeren kaivostoiminta.

Se tarkoittaa, että merten koskemattomilla alueilla suuret koneet keräisivät teknologiateollisuuden tarvitsemia mineraaleja, kuten kobolttia ja mangaania. Metallien kaivaminen tuhoaisi miljoonia eliölajeja sekä vapauttaisi alueiden pohjalietteestä valtavia määriä hiilipäästöjä.

- Samalla lietteisiin jääneet hienojakoiset raskasmetallit leviäisivät merivirtauksien mukana tuhansien kilometrien päähän ja alkaisivat rikastua kaikissa valtameren ravintoketjuissa, Isomäki sanoo.

Risto Isomäki kirjoittaa Viimeisessä erämaassa robottiteknologiasta, jonka avulla voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön satoja tuhansia mannerten alueilla olevia hylättyjä veden täyttämiä kaivoksia.

- Yksi lupaavimmista ideoista on EU:n vedenalaista kaivosteknologiaa kehittävä VAMOS-projekti. Sen myötä Euroopan tuhansien veden täyttämien kaivosten uudelleen käyttö voisi olla vaihtoehto pieniä metallipitoisuuksia hyödyntävien avolouhosten perustamiselle.