Paluu tulevaisuuteen

Höyrylaiva Tarjanne purjehtii Tampereen ja Virtojen välillä. Matkanvarrella pysähdyspaikkoja ovat Murole, Ruovesi ja tarvittaessa Visuvesi. Höyrylaiva Tarjanne on Suomen – ja kenties maailman vanhin – samaa reittiä liikennöinyt höyrylaiva.

Tarjanne-nimen edessä oleva merkintä S/s tulee sanoista steamship. Tarjanne ehti kulkea 60 vuotta öljyllä, kunnes se palasi 2022 jälleen puukäyttöiseksi. Aluksen tulipesät ennallistettiiin käyttämään puuta öljypolttimen sijaan. Vanhat öljytankit poistettiin ja muutetttiin halkopokseiksi. Ympyrä sulkeutui ja Tarjanne sai takaisin alkuperäisen käyttövoimansa: puun.

Ilmastonmuutoksen myötä merenkulun ja laivojen on etsittävä öljyn tilalle uusia energianlähteitä. Ollaan tekemässä paluuta höyryyn ja kaasuun. Tarjanne edustaa höyrykoneellaan omalla tavallaan uusinta tekniikkaa ja paluuta tulevaisuuteen.

Video alla: Konemestari Markus Puttonen työntää pökköä pesään.