Koneistoa voidellaan matkan aikana

Männät laulavat ja höyryä pukkaa. Tarjanteen mäntähöyrykone on avoin ja männät louskuttavat eestaas. Konemestarin tehtäviin kuuluu koneiston öljyäminen matkan aikana. Öljyä on oltava kannuissa runsaasti ja suti aina valmiina, sillä avointa koneistoa voidellaan koko ristelyn ajan säännöllisesti, ettei kone leikkaa kiinni.

Höyrykoneessa mäntiä liikuttaa paineistettu höyry ja koneen sisällä ei tapahdu mitään palamista, kun taas polttomoottorissa voima saadaan aikaan polttoaineen (esim. polttoöljy tai bensiini) palamisella.

Liikkumatila käytävällä on ahdas ja horjahtamiseen ei ole varaa: toisella puolella hohkaa uuninluukut ja heti sen vieressä käy koneisto. Dieselin katkusta Tarjanteen konehuoneessa ei enää tarvitse kuitenkaan kärsiä.

Video alla: Päällikkö Sami Salmi lähettää Tarjanteen komentosillalta alas konehuoneeseen telegrammilla tiedon millä vauhdilla laivan tulee kulkea.