Sähköautopalon vaara laivalla on otettava vakavasti

Finnlines-varustamon M/s Finnmaidin kansimiehistön huolenaihe ovat sähköautot, joita aluksilla kuljetetaan.

– Vaikuttaa siltä, että ääntämme ei kuulla. Olemme nostaneet esiin huolen sähköauton paloriskistä laivalla, mikä on vain ajan kysymys. Sähköauton palo on käytännössä hyvin vaikeaa – jopa mahdotonta sammuttaa – nykytekniikalla ja välineistöllä laivalla. Sähköautopalosta purkautuvat kaasut ovat todella myrkyllisiä ja paljon myrkyllisempiä kuin normaalissa tulipalossa.

– Tuntuu siltä, että kukaan ei halua ottaa huoltamme vakavasti. Vaikuttaa siltä, että varustamot juoksevat asiaa pakoon. Merenkulun palo- ja pelastautumiskoulutusta järjestävät tahot tai viranomaisetkaan eivät osaa ohjeistaa sähköautojen kanssa.

Kuvassa alla: Kansivahtimies Karoliina Lehto (vas.), pursimies Kai Poikala, matruusi Jemina Lindqvist ja matruusi Joni Karjalainen (oik.) M/s Finnmaid-aluksella Vuosaaren satamassa.