Rakennusmiehistä merimiehiä ”muuntokoulutuksen” avulla?