Miten voin hakea merille töihin?

Merille voi hakea töihin suoraan varustamoista (muun muasas Viking Line, Tallink Silja, Finnlines, ESL Shipping, OSM Ship Management Finland, Arctia, Finferries).

Suomessa toimii lisäksi merenkululle elintärkeä TE-palveluiden Merivälitys, joka on erikoistunut merenkulkijoiden työn välitykseen. Merivälityksen yhteyshenkilö Ville Käldström on huolehtinut merenkulkijoiden työllistymisestä vuosia ja palvelee Varsinais-Suomen TE-toimistossa: toimistot.te-palvelut/varsinais-suomi/merivalitys.

Suomen hallitus on kaavaillut leikkauksia myös TE-palveluihin. Merenkulussa oma, palveleva Merivälitys, on kuitenkin ainoa oikea tapa saada työ ja tekijät kohtaamaan.

Entä sitten palkka?
 

Suomalaisten merimiesten palkkaus pohjautuu Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Varustamoiden neuvottelemiin työehtosopimuksiin, joista pääsopimukset ovat

ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus, joka koskee matkustaja-aluksia (niin sanottu Ruotsinlaiva) ja ulkomaanliikenteen kauppa-alussopimus, joka koskee puolestaan rahtilaivoja. Palkkataulukot pohjautuvat ammattinimikkeen mukaan eri palkkaryhmiin. Merillä palkkojen päälle maksetaan paljon erilaisia lisiä, jotka kasvattavat käteen jäävää palkkaa.

Suomalaisilla laivoilla – niin rahti- kuin matkustajalaivoilla – työskentelee Merimies-Unionin luottamusmiehiä, jotka osaavat neuvoa ja tarkistaa, että palkka-asiat hoituvat oikein ja ovat kunnossa.