Vähintään kaksi lähtöä viikossa

Kyselyn mukaan Turku-Gdynia-linjan kuljetukset olisivat tuontipainotteisia. Linja olisi rakennettava tuonnin ehdoilla, jolloin painopiste olisi valmistavan teollisuuden tarpeissa.

- Sisämaasta löytyy paljon yrityksiä, joiden kuljetukset Turun kautta lyhentäisivät niin kuljetusmatkaa kuin siihen kuluvaa aikaa. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaalle tulee jo nyt paljon tavaraa Puolasta, Erik Söderholm sanoo.

Söderholm muistuttaa, että Suomen ja Puolan välinen kumipyöräliikenne on kasvanut viiden viime vuoden aikana reippaasti. Finnlinesin Hanko-Gdynia-linjalla kasvua on ollut 73 prosenttia. Myös Suomen ja Saksan välillä kuljetusmäärät ovat nousseet vahvasti.

- Jos kaikki menee putkeen, Turun ja Gdynian välinen laivayhteys voi käynnistyä jo tämän vuoden aikana, Turun sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm sanoo.

- Kyselyssä kävi ilmi, että vähintään kaksi lähtöä viikossa tarvitaan, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan kummassakin satamassa. Kävi myös ilmi, että itäiseen Saksaan kannattaa ajaa Puolan kautta edullisen polttoaineen ja vähäisemmän liikenteen takia.

Haastatellut yritykset asettivat myös tiukkoja vaatimuksia linjalle tulevalla alukselle. Sen tekniikan on oltava kohtuullisen moderni ja täytettävä ympäristövaatimukset. Lastauksen ja purun on oltava sujuvaa ja autokansien välillä ei saisi olla hitaita hissejä.

- Aluksen pitää ottaa myös paljon perävaunuja. Ihanteellinen olisi Finnlinesin Naantali-Kapellskär-linjan tyyppinen laiva. Tällaisia ropax-laivoja, jotka ottavat muutama sata matkustajaa ja 3000 - 4000 metriä rahtia, on vain kovin vähän Euroopassa tarjolla.

Erikoistutkija Tapio Karvosen mukaan tulevien vuosien tavaramäärien kehitys arvelutti haastateltuja kuljetus- ja huolintaliikkeiden edustajia.

- Epävarmuutta aiheuttaa ennen kaikkea nykyinen taloustilanne. Mahdollinen taantuma voi johtaa ainakin lyhyellä tähtäyksellä rahtimäärien pienenemiseen ja kuljetusreittien uudelleenjärjestelemiseen, Karvonen muistuttaa.

Kuva alla: Gdynian konttiterminaali elokuussa 2021. Kuva: Mike Mareen / Shutterstock