Meriveden pinnan nousu suoraan verrannollinen päästöihin

Meriveden pinta tuplaantuu. NASA on tehnyt laskelmia, että meriveden pinta nousee pahimmillaan 10 metriä vuoteen 2300 mennessä, jos jäätiköiden pinnan alla olevat jäätiköt sulavat. Meriveden pinnan nousu tulee vaikuttamaan fataalisti useiden valtioiden rannikoihin ja jättämään asutusta sekä viljelymaita alleen.

Suomessa maan pinnan kohoamisen johdosta (mm. länsirannikko) puolet meriveden pinnan noususta kompensoituu. On laskettu, että meillä meriveden pinta nousee vain puoli metriä – metrin vuosisadassa.

Se, kuinka paljon meriveden pinta lopulta nousee, on suoraan seurausta päästöistä. Tähän voimme vaikuttaa itse vähentämällä päästöjä – tai käyttämällä päästöttömiä teknologioita. Mistä maailman päästöt sitten muodostuvat?

Vain kaksi prosenttia maailman päästöistä syntyy maailmanlaajuisesta laiva- ja lentoliikenteestä. Suurin osa päästöistä syntyy valtioissa, erityisesti Kiinassa.

Suomen Meriklusterille (varustamot, satamat, meriteollisuus jne.) tilaisuudessa puhunut Maailman ilmatieteenlaitoksen pääsihteeri Petteri Taalas toi esiin, että ilmastonmuutoksen suunta voidaan kääntää vain päästöjä vähentämällä.