NTF:n organisaatio

NTF on jaettu seitsemään pääjaostoon sekä yhteen naistoimikuntaan:

- siviili-ilmailu
- maanteiden tavaraliikenne (erillinen ympäristötyöryhmä)
- satamat
- rautatiet
- julkinen henkilöliikenne (erillinen taksityöryhmä)
- merenkulku ja kalastus
- huolinta ja varastot
- naistoimikunta

Päivittäistä työtä johtaa Tukholmassa sijaitseva sihteeristö.

Oikealla NTF:n pääsihteeri Anu Hietala ja Merimies-Unionin asiantuntija Satu Silta, joka toimi NTF:n kongressin puheenjohtajana.