Ojalan selvitys vastaan Österlundin väitös

Professori Lauri Ojalan johdolla koottu selvitys on tietopohjansa puolesta tarkka. Selvityksen näkökulma on kuitenkin nähtävissä markkinavetoiseksi, ja tarjoaa Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön nyt markkinaehtoista, osin ulkomaiseenkin tonnistoon, pohjautuvaa työkalua Suomen meriliikenteen huoltovarmuuden perustaksi.

Lippueamiraali Bo Österlund julkaisi aiemmin laajan väitöstutkimuksen Suomen merenkulun huoltovarmuudesta. Suomen meriliikenteen huoltovarmuudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen -väitöksessä todettiin selväsanaisesti, että Suomen merenkulun huoltovarmuus ei voi perustua markkinaehtoisuuteen, vaan Suomen lipun alla olevaan tonnistoon ja miehistöön, joka valtiolla on mahdollisuus ottaa hallintaansa poikkeusolosuhteissa. Suomen merikuljetusten huoltovarmuus ei voi siis nojata ulkolaiseen tonnistoon ja miehistöön.