Sotatilassa markkinavoimat eivät voi määritellä marssijärjestystä

Markkinavoimat määrittelevät marssijärjestyksen normaaleissa olosuhteissa. Poikkeusolosuhteet, kuten sotatila, tuovat käyttöön "sotatilalait". Tuolloin Suomen lippu on puhtaasti määrittävä tekijä sille, voiko Suomen valtio ottaa yli, eli hallintaansa, aluksen. Suomen lipun alla olevan aluksen valtiolla on valta, mutta ei ulkomaiseen alukseen. (Aiheesta aiemmin Merimiesuutiset: Kuka suojelee merimiestä Itämerellä?)

Mikäli Suomen merikuljetusten huoltovarmuutta lasketaan ulkomaalaisten toimijoiden, eli ulkomaan lipun alla olevien alusten ja miehistöjen varaan, ei selvityksen tilaajalla eli Huoltovarmuuskeskuksella tai Suomen valtiolla ole mahdollisuutta ja valtaa ottaa hallintaansa ulkomaan lipun alla purjehtivaa alusta.

Suomen merenkuljetusten huoltovarmuuden turvaaminen ei voi siis perustua markkinaehtoisuuteen ja luottoon/sopimuksiin ulkomaisten alusten kanssa. Sen sijaan suomalaista tonnistoa ja merimieskuntaa on vahvistettava.