HVK laati selvityksen Suomen merikuljetusten huoltovarmuudesta

TEKSTI JA ANALYYSI: SAANA LAMMINSIVU JA EINO LEPPÄNEN

Huoltovarmuuskeskus julkaisi selvityksen 28.2.2023 Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetista. Selvitys on tehty HVO:n Vesikuljetuspoolin ja Suomen Laivameklarit ry:n toimeksiannosta ja on osa HVK:n Logistiikka 2030 -ohjelmaa. Selvityksen on toteuttanut Turun yliopisto logistiikan professori Lauri Ojalan johdolla.

Näkökulma Huoltovarmuuskeskuksen selvitykseen

Huoltovarmuuskeskus selvitys arvioi, millainen on tämänhetkinen Suomen huoltovarmuudelle riittävä merikuljetuskapasiteetti. Arvio perustuu todellisiin liikennemääriin ja poikkeusoloista tehtyihin skenaarioihin.

”Toimivat merenkulun markkinat ovat tärkeä osa Suomen merenkulun huoltovarmuutta. Kotimaista tonnistoa ei ole riittävästi huoltovarmuuden tarpeisiin poikkeusoloissa”, selvityksessä todetaan.

Huoltovarmuuskeskuksen selvitys pohjautuu markkinaehtoisuuteen: ”Rahdinantajien (teollisuus, kauppa) rooli kuljetuspalvelun tilaajana perustuu ennen muuta kaupalliseen harkintaan osana niiden liiketoimintaa. Kansallinen huoltovarmuus ei ole niiden ensisijainen, saati lakisääteinen tehtävä. Sama koskee myös merenkulun toimijoita.”

Selvityksen tutkimusasetelma
 

Huoltovarmuuskeskuksen tilaama selvitys toteutettiin Turun yliopisto logistiikan professori Lauri Ojalan johdolla. Selvityksen ensimmäinen osa keskittyi kotimaiseen aluskantaan. Vastuuorganisaationa toimi Vesikuljetuspooli ja Suomen Varustamot ry.

Selvityksen toinen osa keskittyi ulkomaiseen aluskapasiteettiin sekä agenttien ja laivameklareiden rooliin huoltovarmuuskriittisissä toimitusketjuissa. Selvityksessä kartoitettiin ennen mainittujen toimijoiden ja ulkomaisten varustamoiden yhteistyömahdollisuuksia Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi ja hahmoteltiin tätä tukevia toimintamalleja Huoltovarmuuskeskukselle (HVK). Tämän osan vastuuorganisaationa oli Suomen Laivameklarit.

Laivameklareihin kuuluu Suomessa toimivia laivanselvitys-, rahtaus- ja linjaliikenneyrityksiä. Laivameklareiden jäsenyrityksiä ovat muun muassa: Cosco Shipping Lines Finland (Cosco on Kiinan valtion omistama varustamo), Maersk Finland, Wallenius Wilhelmsen Ocean Finland ja CMA-CGM Finland, joitakin mainitaksemme. Laivameklareiden tavoitteena on ”edistää jäsenyritysten ja Suomen kauppamerenkulun toimintaedellytyksiä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa”, kotisivuillaan mainitaan.