Suomen arktinen osaaminen ja tonnisto tärkeämpää kuin aikoihin

Ympäristöministeriön raportissa Alusten käytön kehittäminen ja lisääminen erityisesti arktisessa merentutkimuksessa esitetään, että Suomelle laaditaan tutkimusstrategia liittyen arktiseen merentutkimukseen ja kehitetään sen rahoitusmallia. Tärkeää on myös tunnistaa arktisen tutkimuksen ja muun alusten käytön mahdollisuudet ja toimintakenttä sekä laatia arktinen liiketoimintasuunnitelma alusten käytön lisäämiseksi.