Itämeren suolapitoisuus laskenut edelleen

Arandan tekemä talviseurantamatka koostuu kahdesta osasta: ensin näytteitä kerätään Suomenlahdella ja siitä ajetaan saaristomeren läpi Perämeren pohjoisosiin saakka. (Tänä talvena reitti ajettiin toisin päin.) Matkan aikana tehdään Itämeren tilan kemiallista ja fysikaalista seurantaa (COMBINE1-tutkimus).

- Tutkimusmatkalla selvitimme Suomen merialueiden tämänhetkistä fysikaalista ja kemiallista tilaa sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia. Tärkeä tarkastelukohde on liukoisten fosfaattien (fosforin) pitoisuus merivedessä. Eritoten Pohjanlahdella tämä kehitys on ollut jo noin 20 vuoden ajan huolestuttava.

Tutkijat ovat seuranneet jo vuosikymmenien ajan meriveden suolapitoisuutta, joka määrä näyttää edelleen laskevan. Itämeri siis makeutuu ja lämpenee, mikä ei ole eliöstön kannalta hyvä asia.

- Viime vuosilta on paljon näyttöä siitä, että meriveden pintalämpötilat ovat kasvussa. Arandalla tehdyt tutkimukset myös osoittavat, että myös meriveden pohja lämpenee. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä paitsi eliöstöön ja kasvillisuuteen, myös vanhoihin hylkyihin.

- Suomen aluevesillä on paljon hylkyjä useiden menneiden vuosisatojen ajalta. Olemme erityisen huolissamme viimeisen noin sadan vuoden aikana uponneista hylyistä, joiden tankeissa on vielä öljyä. Kartoitamme näiden hylkyjen kuntoa ja mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä tyhjentämään niiden tankeissa jäljellä oleva öljy.