Huoltovarmuutta ja häiriöihin valmistautumista

Tutkimuksen sysäsi liikkeelle Varsinais-Suomen meriklusterin laaja yritysverkosto ja sen tärkeä maakunnallinen asema. Mereen liittyvä teollisuus on Turun seudun kärkiala yhdessä ruokaketjujen sekä terveys- ja teknologia-alojen kanssa.

Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja projektipäällikkö Sakari Kajander painottaa, että meriteollisuudessa toimivia yrityksiä yhdistävät verkostomaisuus, pitkät toimitusketjut ja keskinäisriippuvuus.

- Korona-aikana huoltovarmuuteen liittyvissä selvityksissä havaittiin, että varsinkin pienimmillä yrityksillä oli puutteita riskien kartoittamisessa. Tällä tutkimuksella pyrimme löytämään mm. keinoja kehittää yritysten varautumista ja valmistautumista häiriötilanteita vasten.

Meriklusteri muodostuu meriteollisuuteen, merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvistä toimialoista. Sen tärkeimmät tuotteet meriteollisuudessa ovat laivat ja offshore-rakenteet sekä laivalaitteet ja -järjestelmät.