”Merimieseläkekassa sijoittajaksi”

Suomalaisia varustamoja on viime vuosina arvosteltu siitä, että ne eivät innostu investoimaan. Merikuljetuksia olisi, mutta tonnistoa ei. Myös Jussi Mälkiä on yhtynyt kritiikkiin. Miehen mukaan merenkulun ilmapiiri on jähmettynyttä, suomalaisilta yrittäjiltä puuttuu palava halu laajeta.

- Vallalla on ajattelu, että suomalaisella merenkululla ei ole kauheasti merkitystä. Turvaudutaan Euroopan ulkopuoliseen osaamiseen ja työvoimaan. Se ei kanna pitkälle, jos mietitään huoltovarmuutta, elinkeinon kehittymistä ja työpaikkojen säilymistä.

Jussi Mälkiää huolestuttaa, että suomalaisen merenkulun osaaminen, päätöksenteko ja omistus on valumassa ulkomaille. Merenkulkuneuvos Mälkiä hakeekin apua merenkulun ongelmiin yllättävältä taholta.

- Merimieseläkekassan pitäisi ottaa rooli suomalaisomisteisen merenkulun investointien pääomittamisessa. Eläkekassalla on rahaa, ja ovathan merimiesten eläkkeet riippuvaisia merenkulun elinvoimasta. Tämä on hyvää ja kestävää bisnestä, kun se tehdään oikein.

Suomalainen merimies näkee auvoisten eläkevuosiensa suureksi uhaksi sekamiehityksen lisääntymisen. Sekamiehitys on vallitseva käytäntö myös Meriauran aluksissa.

- Mielestäni emme ole koskaan käyttäneet sekamiehistöjä täysmääräisesti. Nykyään meidän ulkomaalaisista työntekijöistä selkeä enemmistö on ukrainalaisia. Venäläisiä ei ole yhtään, eikä käytännössä ketään Euroopan ulkopuoleltakaan, Jussi Mälkiä sanoo.

Jussi Mälkiä vakuuttaa, että Meriauran ensisijainen tavoite on saada aluksiinsa suomalaisia työntekijöitä. Jos siinä ei työvoimapulan riivaamassa Suomessa onnistuta, olisi syytä harkita koulutusyhteistyötä esimerkiksi Ukrainan ja jonkin Afrikan maan kanssa.

- Samalla siirtäisimme pohjoismaisen hyvinvointivaltion sosiaali-, ympäristö- ja hallintoarvoja eteenpäin. Osa opiskelijoista jää Suomeen, mutta suuri osa palaa takaisin kotimaahansa. Näin meillä kasvaisi esimerkiksi jälleenrakennusreserviä Ukrainaan.

Vaikka Etelä-Ranskassa iltapäivä on leppoisimmillaan, Jussi Mälkiä haluaa vielä palata valmisteilla olevaan hallitusohjelmaan. Merenkulun ikuisuusaihe miehistötuki mietityttää.

- Olen 20 vuotta ehdottanut tuki-sanan poistoa, ja nettopalkkajärjestelmään siirtymistä. Silloin asiasta ei tarvitse vääntää joka neljäs vuosi. Näin saataisiin merenkulkijat ja EU-maiden kansalaiset suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, merenkulkuneuvos Jussi Mälkiä sanoo.