Varustamoiden kahdet työmarkkinat estettävä

Suomen vuonna 1995 alkaneesta EU-jäsenyydestä lähtien on esitetty kritiikkiä, että EU puuttuu liikaa Suomen sisäisiin asioihin. Suna Kymäläinen myöntää osittain arvostelun oikeaksi ja toivoo enemmän vuoropuhelua meppien ja kotimaan päättäjien kesken.

- Kokemukseni on, että kun mepit valmistelevat EU-tasolla lainsäädäntöhankkeita, he käyvät liian vähän keskusteluja kansallisten liikennetoimijoiden kanssa. Tämä on asia, jonka itse haluaisin paremmalle tolalle, eduskunnan liikennejaoston jäsen, eurovaaliehdokas Kymäläinen sanoo.

Euroopan unionissa tehdään merenkulkuun liittyviä lainsäädännöllisiä päätöksiä. Asetus on määräyksistä vahvin. Se tulee jokaisessa jäsenmaassa sellaisenaan voimaan. Direktiivi velvoittaa jäsenmaata muuttamaan lainsäädäntöään, mutta keinoista valtio päättää itse.

Eduskunnan meriryhmän alkuperäisjäsen Suna Kymäläinen muistuttaa, että EU:n merenkulkualan lainsäädäntöpaketissa on runsaasti merenkulun työehtoja ja -oloja sääteleviä direktiivejä.

- Yhteistä sääntelyä tarvitaan esimerkiksi siinä, että varustamoille ei tule mahdollisuutta kaksiin työmarkkinoihin samalla laivalla ja täten ulosliputtaa paremmilla työehdoilla työskentelevät. Meppinä vastustaisin sekamiehitystä sekä mukavuuslipun väärinkäyttöä.

- Merenkulusta keskustellaan mielellään, mutta tietopohja on usein heikko. Hyvä esimerkki on matkustajaliikenteen leimaaminen viihdemerenkuluksi. Matkustajalautoilla on valtava rooli viennin ja tuonnin turvaamisessa. Ne ovat tärkeä osa logistiikkaketjua, ei viihdebisnestä.

Niin meppien kuin kansallisten päättäjien on syytä tietää ja muistaa, että Suomen riippuvuus merikuljetuksista on noussut Ukrainan sodan myötä. Tullin mukaan jo 93,5 prosenttia viennistä ja 97,7 tuonnista kulkee meritse.