Ansiosidonnaisen leikkaus on naamioitu ”porrastukseksi”

Koska Tammela on vikaeeraaja, hänen on asioitava työttömyyskassan kanssa ansiosidonnaisen päivärahan osalta. Hallitus aikoo pidentää työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Ansiosidonnaisen päivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa siis pidennetään.

- Työssäoloehtoa koskevat heikennykset kohdistuvat erityisesti työuransa juuri aloittaneisiin sekä pätkätyötä tekeviin työntekijöihin. Niihin, jotka turvaa eniten tarvitsisivat, SAK:hon kuuluvat ammattiliitot ovat kritisoineet hallituksen toimia.

Ansiopäivärahalle on jatkossa siis hankalampi päästä. Tämän lisäksi hallitus leikkaa sen määrää. Ansiosidonnaista leikataan kahdeksan viikon jälkeen 20 prosenttia ja 34 viikon jälkeen 25 prosenttia.

- Hallitus on naamioitunut heikennyksen ansiosidonnaisen ”porrastamiseksi”, vaikka kyseessä on puhdas ansiosidonnaisen päivärahan määrän leikkaaminen, Tammela toteaa.

Ansiosidonnaista koskevat muutokset eivät ole vielä tässäkään – lähellekään. Työttömyyspäivärahan työssäoloehto euroistetaan. Euroistaminen tarkoittaa sitä, että työssäoloehdon perusteena eivät enää ole viikoittaiset työpäivät, vaan kuukauden aikana maksetut eurot eli palkka.

- Euroistaminen vaikuttaa etenkin keikka- ja osa-aikatyötä tekeviin, joiden ansiopäiväraha jää nykyistä pienemmäksi.

- Tuntuuhan se, Tammela joutuu vetämään remmiä jatkossa vielä kireämmälle, vaikka osa-aikatyöntekijänä hän on sopeutunut nuukaan elämään.