Suomalaiset matkustaja- ja ropax-alukset turvaavat Suomen huoltovarmuutta

Eckerö Linen M/s Finlandia oli joulukuuhun 2022 saakka ainoa Suomen ja Viron välillä purjehtinut matkustajalaiva. Joulukuussa 2022 Viking Line ilmoitti tuovansa Virosta Suomen lipun alle myös M/s Viking XPRS:n, joka purjehtii Helsingin ja Tallinnan välillä. Viking Linen päätös liputtaa alus Virosta Suomeen on osoitus siitä, että Suomen lippua - ja Suomea arvostetaan. Varustamoilla on vahva halu harjoittaa varustamotoimintaa Suomessa.

M/s Viking XPRS purjehtii Kustaanmiekan läpi talvisissa olosuhteissa. Kuva: Viking Line