Työntekijöiden on puolustettava joukolla oikeuksiaan

Oikeistohallitus esittää radikaaleja heikennyksiä työsuhteisiin, työttömyysturvaan ja lakko-oikeuteen. Merimies-Unionin luottamusmiesten Bea Ahlgrenin ja Temmy Tuomelan mielestä työntekijöiden on puolustettava oikeuksiaan, kun erilaisia heikennyksiä aiotaan runnoa yksipuoleisesti läpi.

– Tilanne on tällä hetkellä aika poikkeuksellinen Suomen hallituksen toimien johdosta. On tärkeää, että ihmiset ja työntekijät pitävät kiinni oikeuksistaan nyt, kun niitä yritetään heikentää, jopa purkaa, luottamusmiehet vahvistavat. Vaikeina aikoina ammattiliitto ja luottamusmiesjärjestelmä tarjoavat työntekijöille tukea ja turvaa.

– Luottamusmiehet pystyvät kertomaan laivoilla, miten eri muutokset mahdollisesti vaikuttavat.

Ammattiliitot ja sopimusjärjestelmä tuovat maahan vakautta
 

Suomalainen työehtosopimusjärjestelmä, eli työntekijöiden ja työnantajien, istuminen yhteisessä pöydässä on syntynyt useiden vuosikymmenten saatossa. Sopimusjärjestelmä ja ammattiliitot ovat tuoneet maahan vakautta, luottamusmiehet Bea Ahglren ja Temmy Tuomela muistuttavat.

– Luottamusmiehet ovat rauhallisia kuuntelijoita ja neuvottelijoita, joiden tehtävä on myös oikaista väärää tietoa. Ammattiliitto ja luottamusmiesjärjestelmä ovat työpaikoilla ennemminkin rauhanrakentajia, joiden avulla saamme eri osapuolet yhteisen pöydän ääreen.

– Yhteistä säveltä tarvitsemme ja paluuta neuvottelupöytiin, jotta tilanne saadaan koordinaatioon kuten vanhoina hyvinä aikoina.