Valtioneuvoston päätettäväksi

Metsäjätti UPM toi ennen Ukrainan sotaa puutavaraa Saimaan kanavan kautta Kaakkois-Suomen tehtailleen. Yhtiö toi puuta pääosin Venäjältä ja Baltiasta 100-150 laivalastillista vuodessa. Nyt UPM korvaa Saimaan kanavan kautta tulleet puukuljetukset junilla ja rekoilla.

UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen kokee kiehtovaksi ajatukseksi Saimaan kanavan korvaamisen muilla kanavaratkaisuilla.

- Taloudellisten perusteiden löytäminen uudelle kanavahankkeelle on varmaankin hyvin vaikea tehtävä, ellei mahdoton. Kun katsontakantaa laajennetaan ympäristö-, energiatehokkuus- ja huoltovarmuuskysymyksiin niin voi olla, että ajattelu hieman muuttuu, Esa Korhonen pohtii.

Kaakkois-Suomessa toimiva toinen metsäjätti Stora Enso ei näe kanavaparin parantavan olennaisesti yhtiön logistiikkaa. Vaihtoehtoisena reittinä se kuitenkin helpottaisi liikennöintiä ja parantaisi kuljetusten toimitusvarmuutta.

- Nykytilanteessa on tärkeintä varmistaa riittävä auto- ja junakapasiteetti. Lisäksi on varmistettava raideinfraan tarvittavat investoinnit sekä turvattava rataverkoston kunnossapito, Stora Enso viestittää.

Jos kanavahanke ei nytkähdä eteenpäin, mitkä saattaisivat olla seuraukset, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola?

- Itä-Suomen elinkeinoelämä ja elinvoima hiipuvat. Näin suuren mittaluokan hanke pitää olla valtioneuvoston käsissä.

******

Yksi uittolautta vastaa satojen tuhansien eurojen summaa: sisävesikuljetukset eivät ole mitään nappikauppaa, vaan merkittävä bisnes Suomen teollisuudelle. EU:n vihreä siirtymä tulee siirtämään vuoteen 2050 mennessä yhä enemmän kuljetuksia vesille - siksi työhön on syytä ryhtyä jo nyt. Tulemme ehkä näkemään Saimaalle Euroopan satamista tuotuja tavaroita ja tuotteita: tuotteita Hampurista Suomen sisävesille Saimaata pitkin.