Sedimentit ja jokiympäristö tutkittava uudestaan. Nyt käytössä on paremmat geofysikaaliset kuvausmenetelmät ja luotaustekniikat. Niillä pystytään kuvaamaan tarkasti jokialueen pohjasedimentit ja paikallistamaan alueet, jonne epäpuhtaudet ovat nyt kerrostuneet.