”Venäjä operoi aktiivisesti Itämerellä”

Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Juhapekka Rautava ei näe, että tällä hetkellä Venäjän hyökkäyssodasta aiheutuu eritystä uhkaa Itämeren meriliikenteelle. Rautava kuitenkin korostaa, että jännittyneen tilanteen aikana tahaton eskalaatio ja vahingot ovat mahdollisia.

- Ukrainan sodan leviämistä pyritään välttämään. Ei ole nähtävissä, että Venäjällä tällä hetkellä olisi kykyä tai halua haastaa länttä laajemmin. Venäjän Itämerellä olevasta laivastollisesta voimasta on poissa kyvykkyyksiä, mutta Venäjä operoi edelleen aktiivisesti Itämerellä.

Venäjän aktiivisuutta Itämerellä osoittaa mm. sen viime kesänä pitämät sotaharjoitukset, joissa sotalaiva Soobrazitelny-korvetilta ammuttu ohjus tuhosi kohdelaivan. Venäläistä öljyä kuljettavien tankkereiden romuralli lisää ympäristöuhkia Suomenlahdella.

Operaatiopäällikkö Juhapekka Rautava muistuttaa, että Venäjällä on asettaa muitakin uhkia Suomen merenkululle kuin aseilla kalistelu. Sotaa alemman tason uhat ovat mahdollisia, ja kiusaa voidaan tehdä monella tapaa.

- Eräs helposti kiistettävissä oleva tapa on vaikuttaa vedenalaiseen infrastruktuuriin, kuten energianvientiin tai tietoliikenneyhteyksiin. Meriliikennettä voi myös häiritä ilmoittamalla vaikka ylisuuria ammuntojen vaara-alueita tai asettamalla erilaisia merenkulun rajoitusalueita.

- Joskus myös väärät viestit eli informaatio-operaation käyttäminen esimerkiksi merellä kelluvista konteista tai ajomiinahavainnosta voisivat ainakin hetkellisesti aiheuttaa häiriöitä meriliikenteelle, Merivoimien operaatiopäällikkö Juhapekka Rautava sanoo.

Juhapekka Rautavan mukaan merenkulun turvallisuuteen voidaan vaikuttaa myös teknisesti mm. häiritsemällä satelliittipaikannusjärjestelmää tai alusten AIS-järjestelmiä sekä niihin liittyviä tilannekuvajärjestelmiä.

- Suuronnettomuus Itämerellä on nähtävä niin ikään uhkana muun muassa merenkululle, mutta etenkin Itämeren ympäristölle, Rautava muistuttaa.

Video: Suomenlahti on matala ja karikkoinen. Öljyonnettomuus Itämerellä olisi haastavaa putsata ja haavoittaisi herkkää luontoa.