Suomella oikeus suojella Suomen lipun alla purjehtivia aluksia

Merikuljetusten suojaamisessa tärkeä oikeudellinen jaottelu on suojattavan aluksen lippuvaltio, ei sen omistussuhde tai sen kuljettaman lastin omistus. Näin Suomella on oikeus suojella myös Suomen lipun alla purjehtivia aluksia myös kansainvälisillä vesialueilla.

- Tarvittaessa tämä toteutetaan viranomaisyhteistyönä resurssien ja tehtävien yhteensovittamisella, operaatiopäällikkö Rautava vakuuttaa.

Juhapekka Rautavan mukaan eteen tulee tilanteita, jolloin viranomaisyhteistyö joutuu koetukselle. Esimerkiksi vihamieliset tahot pystyvät vaikuttamaan meriliikenteeseen muillakin keinoin kuin laajentamalla konflikti aseelliseksi.

- Puhutaan ns. harmaasta vaiheesta tai hybridivaikuttamisesta. Viranomainen, jolla on kohteeksi joutuneen alan toimivaltuudet, on tällöin vastuussa tilanteen hoitamisesta. Meriliikenteen turvaamisen viranomaisyhteistyö on hyvällä tasolla ja sitä harjoitellaan aktiivisesti.

Meriliikenteen johtamisen vastuuviranomaista ei ole normaalioloissa valtakunnallisesti määritetty. Valmiuslain 79 § ollessa voimassa Liikenne- ja viestintävirasto johtaa ja valvoo vesikuljetuksia.

Kuva alla: Harjoitukset Suomenlahdella, kuva Merivoimat