Kansainvälinen yhteistyö lisää turvallisuutta

Merivoimilla oli vuoden 2022 aikana useita laajoja harjoituksia, joihin osallistui myös lukuisten Nato-maiden sota-aluksia.  Yhteisoperaatioiden tavoitteisiin kuuluivat mm. kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen.

- Natolla on Allied Maritime Commandin (MARCOM) alaisuudessa oma NATO Shipping Centre, jonka eräs tehtävä on yhteensovittaa kauppamerenkulkua ja merellisiä sotilastoimintoja, Rautava muistuttaa.

Operaatiopäällikkö Juhapekka Rautavan mukaan Merivoimien kansainvälisten kumppanien harjoittelu Suomen merialueilla sekä lähivesillä vahvistavat suomalaisen merenkulun turvallisuutta.

- Suomen Nato-jäsenyys tulee varmasti vaikuttamaan positiivisesti kauppamerenkulun turvaamiseen. Tilannetietoisuus ja tilannekuva maailmanlaajuisesta kauppamerenkulusta selkiytyy ja sen myötä myös ennakoitavuus paranee, operaatiopäällikkö Rautava ennakoi.

Kuvat alla: Yhdysvaltalainen USS Gravely Helsingin Hernesaaressa 29.5.2022.

Alimmassa kuvassa Suomen Merivoimien alus kesäkuussa Suomenlinnassa Helsingissä.